Nyheter

Solkraft på UiA Grimstad

Fornybar energi

Omexom Prosjekt Sør installerer solkraft for å forsyne Campus Grimstad (UiA) med energi.

Både fasader og tak benyttes når Omexom installerer solkraft for Universitetet i Agder.

Gjennom en kartlegging av solkraftpotensialet på UiA sine bygninger på Campus i Grimstad ble to tak og to fasader identifisert som de mest gunstige for etablering av solkraft. Basert på dette ble det utlyst en offentlig anbudskonkurranse som Omexom vant.

Formålet med solcelleanleggene er lokal produksjon av fornybar energi som skal bidra til mer energieffektiv drift samt bidra til å oppfylle miljøambisjonene til UiA, og har målsetting å redusere energibruken med 40 prosent innen 2030.

Totalt vil Omexom installere solcelleanlegg med over 200kWp som vil gi en årlig produksjon på over 160.000kWh.

Vi installerer og tester anlegget, så kunden får et «nøkkelferdig» produkt som vil levere grønn energi i mange år fremover.

Kontaktinfo

Geir Aabel

Prosjektleder – Omexom prosjekt sør