Vi dekker hele verdikjeden

Omexom tilbyr et bredt spekter av ingeniør-, konstruksjons- og vedlikeholdstjenester. Vi jobber med hele verdikjeden og kan levere den komplekse prosjektledelsen som kreves for å skape gode, nøkkelferdige løsninger på tvers av forretningsområder.

Produksjon

Omexom har bred erfaring med prosjektering, utvikling, drift og vedlikehold av anlegg for kraftproduksjon. Vi produserer ikke kraft selv, men leverer løsninger og tjenester til både store og små kraftprodusenter.
Les mer

Transmisjon

Omexom sørger for at kraften kommer frem dit den skal. Det innebærer at vi drifter og vedlikeholder høyspentanlegg ut fra dagens behov, samtidig som vi designer, utvikler og bygger høystpentanlegg som møter kravene i morgendagens kraftmarked.
Les mer

Transformatorstasjoner

Omexom er totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner. Vi kan bidra med alt fra grunnleggende design og detaljprosjektering, til konstruksjon av nye, eller oppgraderinger av eksisterende transformatorstasjoner.
Les mer

Distribusjon

Distribusjonsnettet er den delen av kraftnettet som overfører og fordeler strøm fra sentralstrømnettet, helt ut til sluttbrukerne. Her utfører Omexom konstruksjon, utbygging, vedlikehold og reparasjoner.
Les mer

Lokal infrastruktur

Lokal infrastruktur egentlig en samlebetegnelse for tre ulike forretningsområder, nemlig lys, e-mobilitet og elsikkerhet. Fellesnevneren er at de alle jobber i overgangen mellom det lokale distribusjonsnettet og sluttbruker. 
Les mer