Årlig utlyser vi plasser til lærlinger  innenfor de aller fleste av våre kompetanseområder. Lærlingene i Omexom gjennomgår et intensivt treningsprogram før de settes i team med våre erfarne fagarbeidere.

Lærlingprogrammet

Litt om hva du kan forvente

Lærlingprogrammet er en essensiell rekrutteringsmetode for Omexom, og bidrar ikke bare til å skaffe talenter til selskapet, men også til bransjen i sin helhet.

Våre lærlinger starter hos oss etter å ha fullført 2 år på videregående skole. Med en lærlingkontrakt i Omexom, gjennomgår de 2,5 år med læretid i selskapet før de fullfører utdanningen og avlegger fagprøven.

Innledning på lærlingtiden starter med seks ukers intensiv grunnopplæring ved vårt opplæringssenter på Frogner, Romerike. Her vil hele gruppen av lærlinger som tas inn i den aktuelle perioden, gjennomgå kurset sammen, før de sendes ut i prosjekt.

I løpet av de seks ukene som grunnopplæringen består av, gjennomgår lærlingene et strukturert program som inkluderer teambygging, tildeling av personlig utstyr, klatring i ulike typer stolper, sikringsteknikker for seg selv og andre, spleising av lav- og høyspentkabler, installasjon av transformatorer, stasjoner, fordelingsskap og guidede turer på våre anlegg. Etter endt grunnopplæring skal de være rustet til å løse de utfordringene de vil møte på når de inngår som en del av våre operative team ute i felten.

Instruktører

Viderefører beste praksis

For å være sikre på at lærlingene som kommer til oss får et godt møte med arbeidslivet, vil de alltid være under veiledning av en av våre instruktører når de jobber ute i prosjekt. Siden vi har en ambisjon om å tilby våre lærlinger bransjens beste utdannelse, må vi også tilby de beste instruktørene. Alle våre instruktører er derfor håndplukkede på bakgrunn av sine formidlingsevner, sin erfaring og sine lederegenskaper. Dermed kan vi opprettholde både beste praksis og det fokuset på sikkerhet vi til enhver tid etterstreber i Omexom.

Forskjellige forretningsområder

Hver lærling får muligheten til å arbeide innen alle våre forretningsområder. I løpet av det siste året kan lærlingen selv velge hvilket forretningsområde han eller hun finner mest interessant. Dette gir en bred erfaring og muligheten til å utforske ulike aspekter av virksomheten.

Har du spørsmål knyttet til lærlingeprogrammet vårt? Ikke nøl med å ta kontakt.

Kontakt oss

På karrieresidene våre finner du mer informasjon om hvordan du  kan bli  lærling i Omexom.  Her kan du også melde din interesse og ta kontakt med oss. Lykke til!