VINCI Energies og OMEXOM ser på innovasjon som en nøkkelfaktor i vår forretningsmodell. 

Innovasjon kan beskrives som et produkt, en tjeneste, en forretningsmodell eller en strategi som er ny, nyttig og som gir verdi. Det er imidlertid mer enn bare det leverte resultatet.

Det er en prosess som begynner med å identifisere reelle problemer i et bestemt marked ved å se på hva folk faktisk trenger og ønsker. Deretter jobber vi gradvis med å lage løsninger som gir verdi til markedet og kundene.

 

“Innovasjon handler om å løse problemer ved å ta hensyn til markedets forventninger og sosioøkonomiske forhold.”

 

Factory Connect-nettverket

For å kunne utvikle bedre tjenester for framtiden og øke innovasjonstakten, har VINCI Energies satt opp et nettverk av “fabrikker”. Dette er steder hvor vi samarbeider med lokale oppstartsbedrifter, partnere og kunder for å lage nye ideer.

I Norden har vi vår lokale fabrikk The Hive nær Stockholm i Sverige med sterkt fokus på miljømessig bærekraft – Innovations for Good. De finnes også i Frankrike  med La Factory i  Paris, Tyskland  med Digitalschmiede i  Frankfurt og Brasil med l’Atelier i Belo Horizonte.

Design Thinking

For å støtte, styrke og systematisere den innovative utviklingen har VINCI Energies tatt i bruk og benytter Design Thinking-prosessmodellen og etablert Energize-programmet.

Design Thinking er en Stanford University utviklet metode for å løse problemer på en kreativ måte. Det er en trinnvis prosess der du nøye observerer menneskers behov som IKKE eller DÅRLIG tilfredsstilles av eksisterende løsninger på markedet. Ved å bruke Design thinking tester du hypoteser om hva som er ønskelig fra et kundesynspunkt mot hva som er teknologisk gjennomførbart og økonomisk levedyktig.

Energize programmet

Energize-programmet hjelper de ansatte med å lage nye ideer og sette dem ut i livet raskt. Gjennom dette får de støtte, veiledning og til og med ekstra finansiering for å gjøre ideene til virkelighet og spre dem raskere

 

Se videoen om hvordan det internasjonale nettverket vårt jobber med Innovasjon.