Personvernerklæring

Formålet med personvernerklæringen er å sikre at vi håndterer personopplysninger i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Policyen omfatter all behandling der personopplysninger håndteres og omfatter både strukturerte og ustrukturerte data.

Omexom Norge må iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at beskyttelsen av personlig integritet er sterk i konsernet. Dette gjelder både for behandling av personopplysninger om kunder og ansatte, samt om andre personer som kan være registrert i Omexom Norges IT-system.

Denne policyen gjelder for: Infratek Norge AS

ANVENDELSE

Nettstedet omexom.no overholder GDPR – dpersonvernforordningen som gjelder hele EU.

Tilgang til datafiler:
Nettstedet www.omexom.no lagrer informasjonskapsler, og midlertidige internettfiler.

Tilgang til databasert informasjon: Enhver bruker som har oppgitt personopplysninger til nettstedet kan be om en kopi av informasjonen fra administrator og be om endring eller sletting av eventuelle uriktige opplysninger, i samsvar med databeskyttelsesforordningen.

Om du ønsker en oversikt over dette, kan du sende et brev til:
Infratek Norge AS
Postboks 63 Alnabru
0614 Oslo

Besøkende på denne nettsiden anbefales å tillate midlertidig lagring av informasjonskapsler for å lette nettsidenavigasjonen. Brukere kan avvise informasjonskapsler ved å konfigurere nettleseren.

ORGANISERING OG ANSVAR

Overholdelse av vår håndtering av personopplysninger skjer løpende i forbindelse med internrevisjon. Eventuelle hendelser vedrørende personopplysninger som vi behandler, må rapporteres uten forsinkelse. Våre krav om at personopplysninger håndteres i henhold til GDPR skal alltid sikres ved anskaffelse av IT-løsninger og tjenester og være en del av kravspesifikasjonen og eventuelle avtaler.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Enhver behandling av personopplysninger må gjøres i henhold til følgende prinsipper:

  • Lovlighet
  • Formålsbegrensning
  • Oppgaveminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Personvern og konfidensialitet

Behandlinge og utlevering av informasjon fra denne nettsiden håndteres av personell i Omexom Norge (Infratek Norge AS). Informasjon gis ikke til tredjeparter med mindre dette er uttrykkelig tillatt eller nødvendig for å oppfylle lovkrav. Data lagres ikke lenger enn nødvendig, men kun så lenge det er en løpende dialog eller kontraktsforhold.

For å være i henhold til GDPR-kravene må vi også etterfølge åpenhetsloven.