Vi gjør det mulig

  • Tilgang til energi
  • Sikker forsyning
  • Bærekraftig energisystemer

Omexom benytter sin ekspertise innen store kraftsystemer til å forutse effekten av fornybar energi. Dette innebærer også å utvikle løsninger for å lagre energi, utvikle smartere infrastruktur og møte nye forbrukertrender.

Reservekraft

Store og små konserter, arrangementer, byggeplasser og nødstrøm. Omexom har lang erfaring med å skaffe strøm til midlertidig bruk. Vi stiller opp hvor som helst når som helst med vårt mobile utstyr. Les mer og bestill på linkene under.

TRANSMISJON

Sikker kraftforsyning er en viktig verdi for alle land. Omexom jobber hver dag tett med nettselskapene for å takle denne utfordringen, og sørger for design, konstruksjon og vedlikehold av høyspentanlegg over hele verden.

LOKAL INFRASTRUKTUR

Utendørs belysning, ladestasjoner for elbiler og reservekraft etc. Vi samarbeider med kommuner, fylkeskommuner og private aktører for å utvikle og gjøre utendørs belysning bedre, mer miljøvennlig og rimligere.

DISTRUBISJON

Distribusjonsnettet er den delen av kraftnettet som overfører og fordeler elektrisk energi helt ut til sluttbrukerne. Vi utfører konstruksjon og utbygging, vedlikehold og reperasjoner, i tillegg til beredskapstjenester..

TRANSFORMATOR-
STASJONER

Global entreprenør for transformatorstasjoner
Omexom er en totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner, og bidrar helt fra designfasen til en transformatorstasjon er klar til å settes i drift.

PRODUKSJON

Omexom er en ledende aktør innen vann-, vind-, sol- og kjernekraft, og leverer tjenester til kunder i alle prosjektfaser (prosjektering, konstruksjon, drift, vedlikehold).

4B

OMSETNING

23k

ANSATTE

425

FORRETNINGSENHETER

36

LAND

OM OMEXOM
Før het vi Infratek, nå er vi Omexom

21. januar 2019 ble Infratek i Norge, Sverige og Finland Omexom. Samme dag lanserte vi nettsidene omexom.no, omexom.se og omexom.fi.

Informasjon på engelsk finner du på omexom.com

Energisektoren i verden er i full endring, og Omexom deltar aktivt sammen med sine kunder for å oppfylle løftet om energiskiftet

Omexom tilbyr løsninger til de som produserer, omformer og leverer kraft, i tillegg til lokale myndigheter over hele verden. Omexom hjelper på denne måten energiprodusenter, netteiere og kraftforbrukere med å utføre sitt arbeid, og tilpasser seg samtidig et marked og samfunn i stadig utvikling.

Omexom benytter sin ekspertise innen store kraftsystemer til å forutse effekten av fornybar energi. Dette innebærer også å utvikle løsninger for å lagre energi, utvikle smartere infrastruktur og møte nye forbrukertrender.

VÅRE KONTORER