Omexom har bred erfaring med prosjektering, utvikling, drift og vedlikehold av anlegg for kraftproduksjon. Vi produserer ikke kraft selv, men leverer løsninger og tjenester til både store og små kraftprodusenter.

Omexom er en ledende aktør innen utvikling av fornybar energi, som vann, sol og bølgekraft. Vi er også engasjert i en rekke prosjekter med fokus å levere mer bærekraftig energi til forbrukeren, som for eksempel energilagring og effektivisering av eksisterende anlegg.

Omexom i Norge har ikke bare inngående kjennskap til både lokale lover og forskrifter, med tilgang til et globalt nettverk av grønn kompetanse, kan vi alltid ligge i forkant av internasjonale reguleringer og krav, trender og nyvinninger.

På den måten kan sikrer vi oss at vi til en hver tid kan tilby våre kunder løsninger for trygg og fremtidsrettet kraftproduksjon.

Vi er spesialister i følgende sektorer:

To ingeniører diskuterer vannkraftverk.

Vannkraft

Gode løsniger for kraftprodusenter

Vannkraft står for en betydelig del av verdens totale kraftproduksjon. I Norge er det snakk om lag 88 prosent. Omexom leverer både løsninger for rehabilitering av eldre kraftstasjoner og utvikling av nye kraftverk.

Dette gjelder særlig for småkraft, hvor Omexom har lang og bred erfaring. Sammen med Vinci Energies-eide Oppland Elektro AS, har vi utført arbeider på over 100 småkraftverk i hele Norge de siste 15 årene. Vi utfører komplett elektromontasje i – og utenfor kraftverkene.

Sol

Bakkemonterte anlegg og takinstallasjon

Omexom har i mer enn ti år vært en sentral aktør i solenergisektoren, gjerne i kombinasjon med energilagring. Vi jobber med både rene sol-prosjekter og hybridløsninger som inkluderer lagringssystemer. Drift og vedlikehold av solcelleanlegg og batteri-systemer sikrer ytterligere bærekraft til solenergi-sektoren.

I Norge har Omexom ambisjon om å være en strategisk partner i utvikling av solenergi. Vi er en totalleverandør av solcelleanlegg til industri og næringskunder. Vi har sterkt fokus på ESG i hele verdikjeden.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby innen sol?

Vind

En ren og fornybar energikilde

Det er forventet at andelen vindkraft på verdensbasis vil bli doblet innen 2040. Her i Norge har Omexom 10-15 års erfaring med bygging av vindparker  og tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra prosjektering og bygging, til drift og vedlikehold.

Vi jobber på prosjekter i hele landet, og har erfaring fra arbeid i 10 av landets største vindparker, blant annet som driftsleder.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby innen vindkraft?

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål om våre leveranser innen produksjon.  Enten det gjelder hvordan vi kan bidra til å effektivisere av eksisterende kraftproduksjon gjennom drift og vedlikehold, eller om du ønsker bistand til prosjektering og utvikling av småkraftverk.