Nyheter

Godkjent vikleskjøt for effektiv beredskapshåndtering

Transmisjon

Omexom sikrer rask og effektiv beredskap.

Sommeren 2022 fikk Omexom HV Cable i oppdrag fra Equinor med å legge  vikleskjøter offshore.

En verifikasjonstest måtte til gjennom SINTEF for våre vikleskjøter opp til 72kV, med skjøting mellom EPR kabel og PEX-kabel. Denne ble godkjent, og skjøter ble lagt offshore. Videre i samarbeid med SINTEF ble det også gjort en test av vikleskjøter for 170kV vinteren 2023-2024. Denne testen ble også godkjent.

Vikleskjøten til Omexom BU HV Cable har i mange år blitt brukt på kabel mellom 33kV til 170kV. Skjøten er fleksibel og kan skjøte sammen PEX/EPR kabler av ulikt tverrsnitt og spenningsnivå. Feltstyring og isolasjon vikles opp av teip, mens leder skjøtes sammen med tilpasset skjøtehylse. Dette gjør skjøten ypperlig for beredskap og omlegginger av kabelanlegg.

Vikleskjøten er ypperlig for beredskap nettopp fordi den er tilgjengelig på bare minutter fra eget lager, fremfor 12-16 uker leveringstid på prefabrikkerte skjøter. Begrensningen som er gitt av skjøtehylser har gjort at Omexom har investert i et stort sortiment av Sicon skjøtehylser slik at vi skal kunne ivareta de behovene som kan oppstå.

Omexom har både tilgjengelige montører for vårt vedlikehold og våre beredskapskunder innen 48 timer. Dette for å kunne håndtere eventuelle kabelfeil. Vårt beredskapslager med vikleskjøter og annet utstyr for pexkabler <170kV og oljekabel kan derfor håndtere og ivareta de fleste feilsituasjoner.

 

Kontaktinfo

Edvard Lewis Gjetrang

Prosjektleder – Omexom HV Cable Oslo