Elsikkerhet

Kursvirksomhet

Økt trygghet gjennom kompetanse

Omexom Elsikkerhet består av ansatte med stor fagkompetanse innenfor forskjellige områder på elektro. Vi har også personer involvert i forskjellige komiteer som blant annet er med på å utforme regelverket vi forvalter.

På bakgrunn av dette tilbyr vi skreddersydde kurs, både til fagfolk og ikke fagfolk, på områder innenfor elektrofaget. Disse kursene kan komme på bestilling både fra DLE og fra privatmarkedet. Vi tilbyr både heldagskurs, halvdagskurs og ellers etter ønske. Nedenfor kan du lese mer om hva vi tilbyr kurs i og hva vi har fokus på.

NEK 400

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

 • NEK 400 – oppbygning og bruk av normen (generell forståelse)
 • NEK 400 – oppdateringer og nyheter i siste utgave
 • Risikovurdering
 • Sluttkontroll (innføring i visuell kontroll og måling)
 • Lading av elektriske kjøretøy (spesielt rettet mot bilselger-bransjen)
 • TN-anlegg
 • Jording

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell, selgere i bilbransjen, rådgivere.

Det forutsettes at man har en grunnleggende innføring i normen for de kurs som er rettet direkte mot tekniske løsninger i denne.

Varighet: 4t og dagskurs

NEK 399

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

 • Generelle føringer

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell, rådgivere.

NEK 400 Landbruk

Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus

 • Risikovurdering

 

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell, rådgivere, bønder.

NEK 400 landbruk er en «avlegger» fra NEK 400, men som må brukes sammen med NEK 400.

NEK 405

Elkontroll i bolig og næringsbygg

 • Kontroll av elektriske anlegg i regi av Nelfo

 

Målgruppe: Installatører, montører

Det forutsettes at man har en grunnleggende innføring i normen for de kurs som er rettet direkte mot tekniske løsninger i denne.

FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

FSE for sakkyndige og instruerte personer – med og uten praktisk førstehjelp

Tema som blir berørt:

 • Bakgrunn for FSE opplæring
 • Gjennomgang av forskriften
 • Instrumentbruk
 • Ulykker og årsak
 • Førstehjelp ved strømulykker

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell i virksomheter

Varighet: 3t (4t med HLR) Det blir avholdt en avsluttende prøve.

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning

 • Generell bruk og tolkning av forskriften

 

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell

Internkontrollforskriften

HMS for ansatte som drifter elektriske anlegg, både i det offentlige og private

Temaer det fokuseres på:

 • Myndigheter og lovverk
 • Ansvarsfordeling og strafferettslig ansvar
 • Varsling og meldeplikt
 • Brannstatistikk og årsaker
 • Kompetanse for ettersyn
 • Generell elsikkerhet (utførelse drift og vedlikehold av elektriske anlegg)
 • Hva har ansatte/personell lov til å utføre av kontroll

 

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell i virksomheter

Våre kursholdere

Alle våre kursholdere er selv elektromontører med inngående kjennskap til tilsynsbransjen. Dette er våre fremste kunnskapsformidlere, med erfaring fra både prosjektledelse og saksbehandling.

 

Kursholder Arlid SandtangenArild Sandtangen

Arild er vår mest benyttede kursholder og har jobbet i tilsynsbransjen siden 2007. Han har bakgrunn fra installasjon av elektriske anlegg, som montør, saksbehandler og prosjekterende. Han har mange års erfaring som lærer på videregående skole innenfor elektro.

 

Kursholder Roar KristoffersenRoar Kristoffersen

Roar har jobbet i tilsynsbransjen siden 2007 og er i dag avdelingsleder med fokus på kurs, markedskontroll for DSB og brannutredning. Han har bakgrunn fra elektrobransjen som montør og saksbehandler.

Svend Are Nygård

Svend Are har jobbet i tilsynsbransjen siden 2007 og er avdelings- og kvalitetsleder med fokus på prosjektledelse og internkontroll/HMS. Han sitter også i NK 64 (utformer NEK 400). Han har bakgrunn fra elektrobransjen som montør og saksbehandler.

Vegard Aulie

Vegard er daglig leder i Omexom Elsikkerhet, har jobbet i tilsynsbransjen siden 2008 .Blir benyttet av Fornybar Norge som foredragsholder. Sitter i Fornybar Norge fagforum for DLE. Han har bakgrunn fra elektrobransjen som montør og er også elektroinstallatør.

Christian Andersen

Christian har jobbet i tilsynsbransjen siden 2016 og er i dag prosjektleder med fokus på anlegg og byggeplasstilsyn, kurs og montørmøter. Han har bakgrunn fra elektrobransjen som montør og saksbehandler.