I Omexom jobber vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å nå vår visjon om null skader. 

Som ISO:45001 sertifisert selskap har Omexom i Norge innarbeidet klare og tydelige arbeidsrutiner og prosedyrer for alle typer oppdrag. Vi jobber kontinuerlig med risikovurdering, og alle våre ansatte gjennomfører årlig en rekke kurs og opplæringsprogrammer innen sikkerhet.

Beredskap og krisehåndtering
Om uhellet skulle være ute, har Omexom en krisehåndteringsplan som inkluderer prosedyrer for å håndtere nødsituasjoner.

En uke dedikert til sikkerhet

Egen uke dedikert til sikkerhet

Hvert år gjennomføres SAFETY week. 

SAFETY Week er et viktig bidrag til å fremme sikkerhetskulturen for hele organisasjonen.