Målsetting

Omexom Institute er et internasjonalt læringsnettverk for energisektoren. Det gir forretningsenheter og enkeltpersoner muligheten til å heve kompetansen sin.

Energimarkedet trenger nye talenter og ekspertise for å oppnå energiomstillingens mål. Omexom Institute har som mål å inspirere folk til å omskape ideene sine til virkelighet og bidra til å nå disse ambisiøse målene.

Denne tilnærmingen bidrar til å oppnå Omexoms ambisjon om å være den foretrukne partneren for interessenter i energibransjen.

 • Språk
 • Land
 • Læringssentere
 • + Kurs
 • + Timer med utdanning
 • Læringssentre

  Våre opplæringssentre dekker et bredt spekter av relevante tema for elektrisitets- og gassmarkedet som offentlig belysning, sikkerhet i transformatorstasjoner, selvforbruk, inspeksjon av luftledninger og infrastruktur for elektrisk mobilitet. Opplæringen som tilbys er basert på vår kompetanse og erfaring innen energiinfrastruktur.
  Omexom Institute vedtar en praktisk tilnærming til læring i tråd med verdiene til VINCI Energies.

  E-læringsplattformer

  Lokal kunnskap gir global kompetanse

  Omexom Institutebenytter bruker i stor grad lokalkunnskap i læringsmodulene som tilbys deltagerne fra hele vårt internasjonale nettverk. Dette gir et bredt spekter av nye innsikter i energimarkedet og bidrar til kompetanseheving på tvers av landegrenser. Gjennom disse plattformene tilgjengeliggjør vi kunnskapen for alle, og sprer praksisen med lokal læring i stor skala. Ved å forbedre og dele lokalt innhold, har Omexom som mål å styrke prestasjoner og skape verdi for alle.

  Virituell virkelighet

  Praktisk læring i trygge omgivelser

  Gjennom virtuell virkelighet kan vi tilby praktisk og dyptgående opplæring i ulike energiinfrastrukturmiljøer. Ved å bruke denne teknologien kan vi gi deltagerne en trygg læringsplattform, hvor de kan øve seg på realistiske scenarioer uten at det går på bekostning av sikkerheten.
  Omexoms team av eksperter skaper, utvikler og designer skreddersydde scenarioer knyttet til sikkerhet i transformatorstasjoner, vedlikehold av offentlig belysning, inspeksjon av luftledninger samt arbeid i kjernekraftverk. Ved å benytte opplæringsmetoden med læring gjennom feil, gjør vi det mulig å analysere og forbedre effektiviteten.

  Kontakt oss

  Ta kontakt med Omexom Institute