Omexom er totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner. Vi kan bidra med alt fra grunnleggende design og detaljprosjektering, til konstruksjon av nye, eller oppgraderinger av eksisterende transformatorstasjoner.

Transformasjonen av elektrisitet er en kjernevirksomhet for Omexom og har vært det i over 100 år. Vi leverer luftisolerte, gassisolerte og omformerstasjoner, til både offentlige og private aktører. Vi kan også levere energieffektiviserende tiltak og har et eget team dedikert til dette området. Netteiere, kraftprodusenter, aktører innen energilagring, datalagring og ulike industrikonsern, er blant våre kunder.

Vi er en del av et internasjonalt nettverk hvor vi utveksler kunnskap og kompetanse med andre eksperter. Vi samarbeider også på tvers av landegrenser innenfor enkeltprosjekter.  Dette bidrar til at vi til enhver tid er oppdatert på nyvinninger og endringer i det internasjonale markedet.

Totalleverandør

Fra konsept til vedlikehold

Våre leveranser innen transformatorstasjoner inkluderer blant annet:

 • Generelt vedlikehold
 • Ombygging av eksisterende – og bygging av nye transformatorstasjoner
 • Driftslederansvar
 • Jordfeilsøking
 • Jordingsanlegg
 • Vern og kontrollanlegg
 • 11-420 kV apparatanlegg
 • Lavspent installasjon
 • Batterianlegg
 • Brann- og innbruddsvarsling
 • Trekking og endeavslutning av HV og LV kabler
 • Innstrekk av linje
 • Leder for Sikkerhet (LFS)

Har du spørmål knyttet til våre leveranser?

Digitalisering, oppgradering og moderninsering

viktige tiltak i energiomstillingen

Vi kan bistå våre kunder i å definere, utvikle og implementere digitaliseringsprogrammer.  Noen av de tjenestene vi leverer inkluderer:

 • Digitale understasjoner
 • Transformatorstasjon digitale tvillinger
 • Feillokaliseringsprogramvare
 • Fjernovervåking og kontrollløsninger
 • Transformatorstasjonssikkerhet

Vil du vite mer om hva vi kan tilby?

Ved å oppgradere og forbedre transformatorstasjoner kan man blant annet oppnå økt pålitelighet og sikkerhet, kutt i vedlikeholdskostnader og forbedrede prestasjoner med tanke på miljøpåvirkning. Vi leverer våre tjenester i hele Norge.  Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du  har spørsmål om hva vi kan løse for deg og hvordan.