Omexom sørger for at kraften kommer frem dit den skal. Det innebærer at vi drifter og vedlikeholder høyspentanlegg ut fra dagens behov, samtidig som vi designer, utvikler og bygger høystpentanlegg som møter kravene i morgendagens kraftmarked.

Å sørge for sikker kraftforsyning er et av Omexoms viktigste samfunnsoppdrag, og vi jobber hver dag tett med nettselskapene for å håndtere denne utfordringen. Om det oppstår noe uforutsett, er vi på pletten i løpet av kort tid for å sørge at folk får strømmen tilbake. Vi har døgnberedskap og eget lager for beredskapsmateriell.

Oljekabelskjøt, HV 4

Høyspentkabel

Omexom jobber over hele landet og tar gjerne oppdrag i utlandet – alt fra store prosjekter til mindre serviceoppdrag, både på land og til sjøs.

Vi utfører alt innen arbeid på oljekabel og PEX-kabel (33 kV-420 kV). Et stort nettverk av erfarne leverandører og inngående kjennskap til bransjen, bidrar til å gjøre oss til en av de mest kompetente kabelentreprenørene i Norge.

Omexom har beredskapslager med materiell som reservekabler, skjøter, kabelavslutninger og annet nødvendig utstyr til å reparere feil som trenger øyeblikkelig utbedring. Det er med andre ord ingen bestillingstid. Dette inkluderer også skjøting av kabler med ulikt tverrsnitt.
I tillegg til utstyr har vi døgnkontinuerlig vakt med erfarne kabelmontører som kan rykke ut når og hvor som helst for kunder med kritisk infrastruktur.

Les mer om våre leveranser innen kabel og kontakt oss.

Luftledningsanlegg

Omexom er en stor aktør innen høyspent kraftlinjer, og tilbyr tjenester i alle stegene i et høyspent kraftlinjeprosjekt – fra engineering, konstruksjon, rehabilitering og vedlikehold.

Vi bygger luftledningsanlegg over hele Norge. Vi  tar også oppdrag med å demontere eksiterende luftnett, på en miljømessig forsvarlig måte.

Les mer om våre leveranser inne luftledningsanlegg og kontakt oss.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby?

Forretningsenheten for  transmisjon er et av landets fremste kompetansemiljø innen fagfeltet . Vi har et  bredt spekter av spisskompetanse og svarer mer enn gjerne på spørsmål du måtte  ha om våre tjenester og løsninger.