Omexom Elsikkerhet utfører inspeksjon ed hjelp av multimeter.
Kontroll, inspeksjon og kurs

Omexom Elsikkerhet

Les mer om oss

Omexom Elsikkerhet AS er et sakkyndig kontrollselskap som hovedsakelig utfører kontroll- og inspeksjonstjenester for lokale nettselskap over hele landet. Vi tilbyr også kontroll av måleroppsett for nettselskap. Vi innehar et av Norges største fagmiljø rundt elsikkerhet, og på bakgrunn av dette tilbyr vi også en rekke kurs og informasjonstjenester, også til privatmarkedet.

Hvert år utfører vi:

 • Anleggskontroller
 • Virksomhetsrevisjoner
 • Kurs og foredrag
 • Brannutredninger
 • Har du mottatt et varsel om kontroll?

  Tilsyn av elektriske anlegg i boliger, fritidsboliger og næringsbygg er en del av det lokale eltilsyn (DLE) sin oppgave. Hensikten er å redusere risikoen for skade på liv og eiendom hjemme hos deg og hos virksomheter.  Arbeidet skjer blant annet gjennom kontroll av elektriske anlegg og forebyggende informasjonsarbeid. Kontrollen er dekket inn gjennom nettleien til ditt nettselskap. Det koster ingen ting ekstra for selve kontrollen

  Har du mottatt et forhåndsvarsel om vedtak?

  Uavhengig av om du har hatt en kontroll av det elektriske anlegget hjemme hos deg, eller at det er gjennomført en revisjon av din virksomhet, så vil du motta en rapport som beskriver resultatet av kontrollen.  Om det ble avdekket avvik under kontrollen, så vil du motta en rapport som forhåndsvarsler et vedtak. Enkelt forklart betyr det at om ikke avvikene påpekt i rapporten blir rettet innen en gitt tidsfrist, vil det bli fattet et vedtak fra DLE i saken.

  Oppgaver vi utfører for DLE

  Omexom Elsikkerhet utfører, på vegne av ditt nettselskap, en rekke oppgaver med fokus på din sikkerhet. Disse oppgavene kommer på bestilling fra DLE (det lokale eltilsyn), og innbefatter bl.a. kontroll med elektriske anlegg, revisjon av virksomheter, oppfølging av elektrobransjen, skoleundervisning, brann og ulykkesutredning, jordfeilsøk og markedskontroll.

   

   

   

  Kursvirksomhet

  Skreddersydde kurs, til fagfolk og ikke fagfolk, på områder innenfor elektrofaget.

  Vi tilbyr både heldagskurs, halvdagskurs og ellers etter ønske.

   

   

  Bekymringsmelding

  Å gi en bekymringsmelding på kritikkverdige forhold i vårt samfunn er en viktig oppgave for å ivareta velferden. Disse meldingene kan omhandle alt fra personer man mener trenger hjelp til aktører i bransjen man mener jobber ulovlig.  Har du en bekymring vedrørende enten elektriske anlegg eller useriøse aktører i vår bransje, oppfordres det til å sende denne til ditt lokale eltilsyn (DLE) så raskt som mulig. Dette kan du gjøre ved å klikke på knappen “Send bekymringsmelding” som vil ta deg til Elsikkerhetsportalen.  Husk at en brann på grunn av feil i et elektrisk anlegg kan berøre mange personer og kan i verste fall resultere i dødsfall.

  Nyttige lenker

  Godt ladevett, trygge produkter, godkjente elketrikere og god kunnskap om elsikkerhet er viktige faktorer for å holde hjemmet ditt trygt mot brann.

  Jobber personen oppført på varselet hos oss?

  Om du har behov for å endre tidspunkt for inspeksjonen, finner du kontaktinfo til våre ansatte her.