Transmisjon

Sikker kraftforsyning er en viktig verdi i alle land. Omexom jobber hver dag tett med nettselskapene for å takle denne utfordringen, og sørger for design, utvikling, konstruksjon, drift og vedlikehold av høyspentanlegg. Vi har døgnberedskap og eget lager for beredskapsmateriell.

Høyspentkabel

Omexom Norges avdeling HV Cable utfører alt innen arbeid på oljekabel og PEX-kabel (33 kV-420 kV), og er blant de mest kompetente kabelentreprenørene i Norge.

HV Cable jobber over hele landet og tar gjerne oppdrag i utlandet – alt fra store prosjekter til mindre serviceoppdrag, både på land og til sjøs. Vi har mange gode leverandører og samarbeidspartnere som kjenner bransjen.

HV Cable har beredskapslager med materiell som reservekabler, skjøter, kabelavslutninger og annet nødvendig utstyr til å reparere feil som trenger øyeblikkelig utbedring. Altså ingen bestillingstid! Dette inkluderer også skjøting av kabler med ulikt tverrsnitt.

I tillegg til utstyr har HV Cable døgnkontinuerlig vakt med erfarne kabelmontører som kan rykke ut når og hvor som helst for kunder med kritisk infrastruktur.

Eksempler på arbeid HV Cable utfører:
  • Montasje, reparasjon, ettersyn og vedlikehold av oljekabler.
  • Skjøting og montering av endemuffer fra de fleste leverandører. Våre montører har en lang rekke sertifikater og godkjennelser, og vi tar årlig kurs på aktuelle leverandørers materiell.
  • Regenerering av oljekabler, fylling av kabelolje, vi tar også oljeprøver og skifter ut komponenter i oljekabelanlegg.
  • Utvikler løsninger på ukurante kabeltyper og dimensjoner, og kan lage overganger for alle dimensjoner.
  • Legger, monterer, reparerer og vedlikeholder alt innen Pex-kabler og oljekabler fra 33kV og til og med 420 kV.
  • Skiftning av endemuffer fra porselen med silikonolje til nye muffer med gel – eller kompakte uten væske.
  • Kabeltrekking, megging og kappemåling.
  • Reparasjon av kappeskader og mindre skader i isolasjonen.
  • Vi stiller gjerne som LFS om det er behov, og har kompetanse på kobling, skyting og sanering.
  • Generell rådgivning rundt HV kabelarbeid.

Luftledningsanlegg

Omexom bygger luftledningsanlegg over hele Norge. Mellom Evje og Bygland i Aust-Agder ha vi bygd en 22 km ny 22 kV kraftlinje til erstatning for den eksisterende 22 kV linjen. Stolper, linje og traverser er nye. Kraftlinjen sikrer mer stabil krafttilførsel i indre deler av Agder og har også kapasitet til å takle kraftproduksjonen i det nye vannkraftverket i Søråni i Jordalsbø, nord for Bygland. Vi tar også oppdrag med å demontere eksiterende luftnett, på en miljømessig forsvarlig måte.

I området Berger på Romerike har Avdeling Distribution South East erstattet 24 kV høyspent luftnett med ca. 5000 meter kabler. Anlegget forsyner blant annet Berger industriområde med strøm.

I Aremark, langs Torpedalsveien, går en ny 22 kV høyspentlinje snorrett gjennom skogen – mellom Årbu og Brekke kraftstasjon i Halden. Omexom har bygd den nye høyspentlinja på 10,5 km lang, i tillegg er det lagt 13,6 km kabel i prosjektet.

Høyspent kraftlinjer

Omexom er en stor aktør innen høyspent kraftlinjer, og tilbyr tjenester i alle stegene i et høyspent kraftlinjeprosjekt – fra engineering, konstruksjon, rehabilitering og vedlikehold. I Telemark har Omexom bygd ny 7,7 kilometer lang 132 kV linje mellom Høgefoss og Dynjanfoss. Omexom har levert og satt opp 86 tremaster, to komposittmaster og ni stålmaster.

Kontakt Transmisjon

Siste nytt fra Omexom

24.08.2023

Utslippsfri byggeplass blir et av landets største ladeanlegg  

Omexom er nå i full gang med byggingen av et stort ladeanlegg for Ruter på Mortensrud i Oslo. Det skjer nesten helt uten lokale utslipp.
Les mer
22.08.2023

Summer Internship 2023

I sommer har åtte studenter hatt praksis ved vårt hovedkontor på Innspurten i Oslo. Resultatet av arbeidet deres lover godt for fremtiden.
Les mer
12.08.2023

Omexom vokser med Otera på laget

Otera AS blir en del av Omexom Norge. Det betyr ikke bare flere ansatte og økt omsetning, men også en tilførsel av ny kompetanse som øker både bredden og kapasiteten i våre leveranser.
Les mer
29.06.2023

Omexom skal lyse opp hovedstaden

Med et tilbud som feide all konkurranse av banen sikret Omexom seg jobben med å gi Oslos befolkning lys i årene som kommer. 
Les mer
05.01.2023

Vinner av Bærekraftprisen 2022

Omexom vant Norges Energis prestisjefulle Bærekraftpris for 2022. 
Les mer
31.03.2022

Infratek Elsikkerhet AS skifter navn

Infratek Elsikkerhet AS skifter fra 1. april navn til Omexom Elsikkerhet AS.
Les mer
02.03.2022

Hastebud med elbil

Alle hastebud fra Elektroskandias sentrallager på Langhus og til Omexoms anleggsplasser i Stor-Oslo går med el-budbiler.
Les mer
01.02.2022

Spenning på jobben – hver dag

Omexoms nye målebil gjør testing og feilsøk i høyspent kabelanlegg effektivt og presist. – Vi kan teste og finne feil i kabler og endeavslutninger opp til 132 kV, sier produksjonsleder Per-Arne Bergheim, på avdeling distribusjonsnett.
Les mer
28.09.2021 Reservekraft

En totalleverandør til borettslag

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.
Les mer
06.08.2021

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

På Statnetts transformatorstasjon på Rød kombinerer Omexom avdeling HV Cable unik kabel-kompetanse med gjenbruk i praksis.
Les mer

Kontakt Omexom

Noe du lurer på eller er interessert i våre løsninger?