Elsikkerhet

Infratek Elsikkerhet AS har skiftet navn til Omexom Elsikkerhet AS

Omexom Elsikkerhet AS sitt kjerneområde er kontroll- og informasjonstjenester for Det lokale eltilsyn (DLE) hos nettselskap i hele Norge. Vi tilbyr også kurs og informasjonstjenester til offentligheten innenfor vårt fag- og arbeidsområde. Med ansiennitet i tilsynsbransjen helt tilbake til 80-tallet tør vi påstå at vi har Norges største og beste faglige miljø innen elsikkerhet.

Les mer om oss her

Har du mottatt et varsel om kontroll?

Tilsyn av elektriske anlegg i boliger, fritidsboliger og næringsbygg er en del av det lokale eltilsyn (DLE) sine oppgaver. Hensikten er å redusere risikoen for skade på liv og eiendom hjemme hos deg og hos virksomheter.  Arbeidet skjer blant annet gjennom kontroll av elektriske anlegg og forebyggende informasjonsarbeid. Kontrollen er dekket inn gjennom nettleien til ditt nettselskap. Det koster ingen ting ekstra for selve kontrollen

Har du mottatt et forhåndsvarsel om vedtak?

Uavhengig av om du har hatt en kontroll av det elektriske anlegget hjemme hos deg, eller at det er gjennomført en revisjon av din virksomhet, så vil du motta en rapport som beskriver resultatet av kontrollen.  Om det ble avdekket avvik under kontrollen, så vil du motta en rapport som forhåndsvarsler et vedtak. Enkelt forklart betyr det at om ikke avvikene påpekt i rapporten blir rettet innen en gitt tidsfrist, vil det bli fattet et vedtak fra DLE i saken.

Oppgaver vi utfører for DLE

Omexom Elsikkerhet utfører, på vegne av ditt nettselskap, en rekke oppgaver med fokus på din sikkerhet. Disse oppgavene kommer på bestilling fra DLE (det lokale eltilsyn), og innbefatter bl.a. kontroll med elektriske anlegg, revisjon av virksomheter, Oppfølging av elektrobransjen, skoleundervisning, brann og ulykkesetterforskning, jordfeilsøk og markedskontroll

Kursvirksomhet

Skreddersydde kurs, til fagfolk og ikke fagfolk, på områder innenfor elektrofaget.

Vi tilbyr både heldagskurs, halvdagskurs og ellers etter ønske.

Bekymringsmelding

Å gi en bekymringsmelding på kritikkverdige forhold i vårt samfunn er en viktig oppgave for å ivareta velferden. Disse meldingene kan omhandle alt fra personer man mener trenger hjelp til aktører i bransjen man mener jobber ulovlig.  Har du en bekymring vedrørende enten elektriske anlegg eller useriøse aktører i vår bransje, oppfordres det til å sende denne til ditt lokale eltilsyn (DLE) så raskt som mulig. Husk at en brann på grunn av feil i et elektrisk anlegg kan berøre mange personer og kan i verste fall resultere i dødsfall.

Jobber personen oppført på varselet hos oss?

Jobber personen oppført på varselet hos oss.

Hvert år utfører vi

  • Anleggskontroller
  • Virksomhetsrevisjoner
  • Kurs og foredrag
  • Brannutredninger