kontakt oss

HV Kabel

Våre leveranser innen kabel inkluderer:

 • Montasje, reparasjon, ettersyn og vedlikehold av oljekabler.
 • Skjøting og montering av endemuffer fra de fleste leverandører. Våre montører har en lang rekke sertifikater og godkjennelser, og vi tar årlig kurs på aktuelle leverandørers materiell.
 • Regenerering av oljekabler, fylling av kabelolje, vi tar også oljeprøver og skifter ut komponenter i oljekabelanlegg.
 • Utvikler løsninger på ukurante kabeltyper og dimensjoner, og kan lage overganger for alle dimensjoner.
 • Legger, monterer, reparerer og vedlikeholder alt innen Pex-kabler og oljekabler fra 33kV og til og med 420 kV.
 • Skiftning av endemuffer fra porselen med silikonolje til nye muffer med gel – eller kompakte uten væske.
 • Kabeltrekking, isolasjonstesting, kappemåling og VLF testing.
 • Reparasjon av kappeskader og mindre skader i isolasjonen. Revolvering av kabel og montasje av linkbokser.
 • Erfaring med legging av sjøkabel og ilandføring
 • Leder for Sikkerhet (LFS).
 • Generell rådgivning rundt HV kabelarbeid

Kontakt oss

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.