kontakt oss om

Vannkraft og småkraft

Kontakt oss om du ønsker mer informasjon om våre leveranser innen vannkraft. 

Når det kommer til småkraft jobber vi over hele Norge og har et sterkt fagmiljø med solide referanser. Vi kan blant annet levere:

 • Aktivt bidrag i planleggingsfasen
 • Arbeidet med infrastrukturen rundt stasjonen (linje, kabel)
 • Levering og montasje av HS-koblingsanlegg.
 • Levering og montasje av trafoer.
 • Komplett kobling og kabling av HS-komponenter.
 • Kobling og kabling av kontrollanlegg.
 • Prosjektering av infrastruktur, elektro/jordingsanlegg.
 • Trekking av sjøkabel i vannveg.
 • Montasje av elektroutrustning damanlegg.
 • Komplett montasje av jordingsanlegg.
 • Arbeid utføres over hele landet.
 • Montasje av provisorisk strøm til rigger og tunnelborremaskin (TBM).
 • Provisoriske høyspent og lavspentanlegg.
 • Mekaniske arbeider, bygging av skinneanlegg og stativer mm.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om hva vi kan bidra med innen kraftproduksjon.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.