Infratek Elsikkerhet AS heter nå Omexom Elsikkerhet AS

Omexom Elsikkerhet AS (tidl. Infratek Elsikkerhet AS) er Norges eldste og største sakkyndige selskap som tilbyr tjenester til DLE. Fra oppstarten vår i 2002 og frem til i dag, så har vi jobbet for forskjellige DLE i hele Norge. En av våre største fordeler ved å være store, er at vi har bred kompetanse innenfor alle fagområder. Det gir oss også en stor fleksibilitet for styring av ressurser, noe som gir oss muligheten til å utføre mange oppgaver innenfor en kort tidsperiode. Utover de «vanlige» DLE tjenestene, kan vi også tilby mye annet.

Les mer om våre tjenester nedenfor

Gjennomføring av tilsynsplan

El-tilsynslovens §9 gir netteier åpning for å kjøpe tjenester i forbindelse med DLE’s virksomhet. Det er nærmere spesifisert i fdle §§ 13 og 16 hvilke tjenester som kan utkontrakteres til sakkyndige selskap. Dette er som følger:

  • Bistand til utplukk av tilsynsobjekter
  • Gjennomføring av kontroll og utarbeiding av rapport
  • Forhåndsvarsling av vedtak
  • Vurdering av om tilbakemelding om retting er tilfredsstillende i forhold til påviste avvik
  • Informering om elsikkerhet på skoler og ved gjennomføring av kontroll

Vi har lang erfaring og meget god kompetanse på tjenestene nevnt over. Skulle du trenge bistand for alle punktene, eller kun noen av de, så tilbyr vi dette. Normalt så blir disse tjenestene solgt gjennom rammeavtaler med en gitt varighet. Men vi kan også bidra med en fastsatt oppdragsmengde innenfor en gitt tidsperiode for å hjelpe dere å lande tilsynsplanen for inneværende år. En slik avtale kan omhandle alt fra en liten oppgavemengde til større og mer omfattende oppgaver. Vi er meget tilpasningsdyktige og fleksible.

Uansett avtale, så kan du være trygg på at den blir levert med en høy presisjon og kvalitet.

Bistand til DLE

De oppgavene DLE ikke kan utkontraktere har vi også lang erfaring med å bistå, ved behov. Under er det listet opp noen eksempler på hva vi kan tilby hjelp med.

  • Utleie – om det skulle være behov for mer ressurser til behandling av rapporter eller hjelp ved sykefravær og ferie, så kan vi bistå. Vi har flere ansatte som enten er utleid, eller har vært utleid, til DLE i forskjellige nettselskaper. Disse ansatte har høy kompetanse på forvaltning og kundebehandling.
  • Tilsynsplan – trenger dere hjelp med å lage tilsynsplan eller resultatrapport til DSB, så kan vi bistå med dette (vi kan kun yte bistand, utarbeidelse av tilsynsplanen må DLE selv stå for).
  • Statistikker – det er viktig å analysere data for å gjøre en bedre risikovurdering samt øke kvaliteten på oppgavene som utføres. Enten det gjelder feilstatistikk i installatørbransjen eller analyse av data innhentet gjennom tilsyn, så kan vi bistå med dette.
  • Samordnet tilsyn – vi har lang erfaring med å samarbeide med andre tilsynsetater. Dette kan være i situasjoner der vi er med å fokusområdet er elektrisitet og brann, eller vi kan være med som som bistand der det er andre fokusområder.

Kurs og opplæring

I vårt yrke lever vi av fagkompetanse. Det er derfor svært viktig å ha stort fokus på kursing og opplæring innenfor regelverket vi forvalter. Men det er også viktig hvordan dette regelverket blir tolket og formidlet ut til allmennheten. Det kan være alt fra hvordan en kontroll blir gjennomført til hvordan rapporten i etterkant blir utformet. Ved at vi er både Norges første og største sakkyndige selskap, så har vi opparbeidet oss mye erfaring i årenes løp. Daglig leder, Tommy Skauen, sitter i normkomiteen NK64 (utarbeider NEK 400), Energi Norge’s fagforum for DLE og sakkyndige samt DSB sitt DLE-forum. Så vi kan garantere tilrettelagt opplæring med korrekt faglig påfyll.

  • Opplæring av nyansatte på DLE. Vi kan bistå med alt fra en gjennomføring av et tilsyn til forvaltning og oppfølging av saker.
  • Generelle opplæring – vi har årlig flere interne kurs og fagsamlinger for våre ansatte. I disse kursene blir det tatt opp tidsaktuelle temaer. Vi kan tilby DLE å delta på disse kursene.

I tillegg tilbyr vi også andre type kurs som du kan lese mer om her.

Installatørmøter

I henhold til instruks fra DSB, så skal det avholdes årlige informasjonsmøter til installatører i konsesjonsområdet. Vi har lang erfaring med å bistå forskjellige DLE på dette område. For å nevne noe, så har vi bistått DLE ved Hafslund Nett hvert år siden 2002 med dette. Så skulle dere trenge bistand til enten å tilpasse innhold i møtet eller trenger innleggsholder så kan vi hjelpe med dette.

Internkontrollsystem

For alle virksomheter er det viktig å ha et levende og tilpasset internkontrollsystem. Vi kan bistå dere med både utarbeidelse av et system, eller vedlikehold og tilpasning av et eksisterende system

Brann- og ulykkesutredning

Der politiet ønsker bistand til å avklare forhold knyttet til elektriske anlegg eller elektrisk utstyr i forbindelse med brann og ulykker, plikter DLE å bistå med kompetente personer til dette.

Omexom Elsikkerhet har i en årrekke bistått flere politidistrikt der vi har etterforsket opp mot 250 hendelser i året. Gjennom tett samarbeid og jevnlige møter med både politiet og Kripos, har vi i dag et stort faglig miljø med ekspertkompetanse på dette området. Vi har flere ansatte med lang erfaring og alle har gjennomført pålagt opplæring og tilfredsstiller kravene stilt av DSB. Ansatte hos oss har også bidratt med undervisning på politihøyskolen innenfor elektro.

Informasjonsmateriell

Vi har utarbeidet informasjonsbrosjyrer som vi tilbyr og selger til DLE. Disse brosjyrene har fokus på kontroll av elektriske anlegg i bolig og virksomheter som revideres. Alle brosjyrer kan spesialtilpasses med logo og innhold etter ønske fra DLE.

For mer informasjon – ta kontakt med oss