Omexom Elsikkerhet AS het tidligere Infratek Elsikkerhet AS og er et eget selskap i VINCI-konsernet. Vi er lokalisert med kontorer i Oslo og i Sarpsborg. Hovedsakelig tilbyr Omexom Elsikkerhet kontroll- og informasjonstjenester til det lokale eltilsyn (DLE) hos forskjellige nettselskap i hele Norge. Disse tjenestene er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som legger føringene for gjennom en årlig instruks til DLE. Infratek Elsikkerhet tilbyr også andre type tjenester til offentligheten innenfor vårt fag- og arbeidsområde.

Infratek Elsikkerhet AS består av ca. 50 ansatte, noe som gjør oss til Norges største sakkyndige selskap på vårt fagområde. Selskapet ble etablert i 2002, men på grunn av forskjellige fusjoneringer, består vi av ansatte med ansiennitet i tilsynsbransjen helt tilbake til 80-tallet. På bakgrunn av dette vil vi påstå å ha Norges største og beste faglige miljø innen elsikkerhet.

Vår historie

2002

24. mai 2002 ble Hafslund Elsikkerhet formelt stiftet med ca. 35 ansatte. Vi var med det Norges første sakkyndige selskap.
Virksomheten er på dette tidspunktet en del av nettselskapet Hafslund nett.

2006

Den 1. januar 2006 fusjonerer Hafslund Elsikkerhet og Fortum Elsikkerhet. Virksomheten beholder navnet Hafslund Elsikkerhet og består nå av ca. 50 ansatte.

2007

Den 25. oktober 2007 skiller Hafslund Nett ut alle sine tekniske tjenester til det nyopprettede selskapet Hafslund Infratek.

2009

Den 29. januar 2009 endrer virksomheten navn til Infratek Elsikkerhet.

2013

Holdingselskapet Triton kjøper alle aksjene til Hafslund og Fortum vedrørende Infratek. de kjøper resterende aksjer i 2014 og blir eneste eier av Infratek. Infratek blir samtidig tatt av børsen. Virksomheten beholder navnet Infratek Elsikkerhet.

2017

Det franske energiselskapet VINCI kjøper Infratek fra Triton. Infratek blir børsnotert igjen.

2019

Infratek Norge endrer navn til Omexom, et varemerke i VINCI systemet.
Infratek Elsikkerhet beholder sitt navn og vil dermed være eneste innehaver av navnet «Infratek» med tilhørende logo.

2022

Infratek Elsikkerhet AS skifter navn til Omexom Elsikkerhet AS

Våre kunder

Omexom Elsikkerhet har gjennom årene hatt oppdrag for kunder fra store deler av landet. Dette omhandler generelle kontrolloppdrag for lokale DLE ved nettselskaper, bistand til politi i forbindelse med brannutredning samt kurs og informasjonstjenester til det offentlige og private. Vi er stolte og takknemlig for muligheten og erfaringene vi har fått fra hver og en.

Kontakt oss