Omexom Elsikkerhet AS het tidligere Infratek Elsikkerhet AS og er et eget selskap i VINCI-konsernet. Vi er lokalisert med kontorer i Oslo og i Sarpsborg. Hovedsakelig tilbyr Omexom Elsikkerhet kontroll- og informasjonstjenester til det lokale eltilsyn (DLE) hos forskjellige nettselskap i hele Norge. Disse tjenestene er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som legger føringene for gjennom en årlig instruks til DLE. Infratek Elsikkerhet tilbyr også andre type tjenester til offentligheten innenfor vårt fag- og arbeidsområde.

Infratek Elsikkerhet AS består av ca. 50 ansatte, noe som gjør oss til Norges største sakkyndige selskap på vårt fagområde. Selskapet ble etablert i 2002, men på grunn av forskjellige fusjoneringer, består vi av ansatte med ansiennitet i tilsynsbransjen helt tilbake til 80-tallet. På bakgrunn av dette vil vi påstå å ha Norges største og beste faglige miljø innen elsikkerhet.

Vår historie

Våre kunder

Omexom Elsikkerhet har gjennom årene hatt oppdrag for kunder fra store deler av landet. Dette omhandler generelle kontrolloppdrag for lokale DLE ved nettselskaper, bistand til politi i forbindelse med brannutredning samt kurs og informasjonstjenester til det offentlige og private. Vi er stolte og takknemlig for muligheten og erfaringene vi har fått fra hver og en.

Kontakt oss