Nyheter

Vinner av Bærekraftprisen 2022

Omexom vant Norges Energis prestisjefulle Bærekraftpris for 2022. 

Vinner av bærekraftprisen 2022

Direktør for sikkerhet og bærekraft i Omexom, Stein Olav Lervik, kunne smile bredt da han fikk prisen fra Norges Energi hjem til Omexoms hovedkontor i Oslo i desember. Lervik er fornøyd med oppmerksomheten rundt arbeidet for å gjøre selskapet mer bærekraftig:

I dag er en gledens dag! Vi har vunnet den mest prestisjefulle prisen inne bærekraft i Norge og jeg synes det er fint å få annerkjennelse med noe vi har jobbet målrettet med over flere år. Dette har vi brukt mye tid og ressurser på fordi vi mener at vi alle har et kollektivt ansvar for å stoppe klimaendringene og bevare kloden for fremtidige generasjoner. Det er også viktig å si at jeg setter pris på at juryen tar med det utvidede bærekraftbegrepet med i sin vurdering, hvor samfunnsansvar og inkludering er en viktig komponent.

Gjennom systematisk og målrettet arbeid med fokus på problemstillingene rundt miljø og inkluderende arbeidsmiljø, har Omexom vist seg best i klassen når det gjelder bærekraft. Noe som selskapets samarbeidspartnere og kunder også kan nyttiggjøre seg av.

Ifølge Lervik er det en  fordel for Omexom å være en del av VINCI Energies som har bærekraft svært høyt på dagsorden. Dette har gitt selskapet tilgang til å bidra i utviklingen av avanserte verktøy som gjør det mulig å analysere og kalkulere vårt klima-avtrykk . Verktøyet  vil også gi forslag til reduksjon og forbedringer – som både Omexom og våre kunder nå kan benytte seg av i jobben for å bli enda grønnere.

Har du spørsmål rundt vårt arbeid med bærekraft? Da kan du sende en mail til våre Direktør for sikkerhet og bærekraft, Stein Olav Lervik.

05.01.2023

Vinner av Bærekraftprisen 2022

Omexom vant Norges Energis prestisjefulle Bærekraftpris for 2022. 
Les mer
31.03.2022

Infratek Elsikkerhet AS skifter navn

Infratek Elsikkerhet AS skifter fra 1. april navn til Omexom Elsikkerhet AS.
Les mer
02.03.2022

Hastebud med elbil

Alle hastebud fra Elektroskandias sentrallager på Langhus og til Omexoms anleggsplasser i Stor-Oslo går med el-budbiler.
Les mer
01.02.2022

Spenning på jobben – hver dag

Omexoms nye målebil gjør testing og feilsøk i høyspent kabelanlegg effektivt og presist. – Vi kan teste og finne feil i kabler og endeavslutninger opp til 132 kV, sier produksjonsleder Per-Arne Bergheim, på avdeling distribusjonsnett.
Les mer
28.09.2021 Reservekraft

En totalleverandør til borettslag

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.
Les mer
06.08.2021

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

På Statnetts transformatorstasjon på Rød kombinerer Omexom avdeling HV Cable unik kabel-kompetanse med gjenbruk i praksis.
Les mer
21.06.2021 Lærlinger

Fra lærling til montør

Omexom Norge legger mye i lærlingeordningen og de som er lærlinger hos oss.
Les mer
18.06.2021

Vant miljøpris for foregangsprosjekt i Veritas-skogen

Ved å tenke nytt kom vi fram til en arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene.
Les mer
17.05.2021

Den årlige Sikkerhetsuken er i gang!

Sikkerhet er en del av vårt DNA, alle skal komme sikkert hjem fra jobb, hver dag.
Les mer
11.05.2021

Realt håndverk

Selv i en digital tidsalder står realt håndverk og kompetanse på manuelle prosesser seg godt.
Les mer