Nyheter

Vant miljøpris for foregangsprosjekt i Veritas-skogen

Ved å tenke nytt kom vi fram til en arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene.

VINCI-konsernet med sine vel 230 000 ansatte, som Omexom er en del av, har en klar og tydelig bærekraftstrategi. Alle ansatte har forpliktet seg på tre ambisiøse mål; vi skal redusere våre klimautslipp, vi skal optimaliser ressursene med hjelp av sirkulær økonomi og vi skal bevare naturlige miljøer. Som en del av miljø-fokuset lanserte VINCI-konsernet i september 2020 «VINCI Environment Awards» (Miljøprisen). Alle ansatte kan delta med innovative ideer som har en positiv innvirkning på miljø og klima.

Denne uken ble vinnerne i Nord-Europa kåret. Omexom Norge – avdeling Distribusjonsnett Oslo – vant klassen “Natural Environments” for sitt foregangsprosjekt på Høvik i Bærum som i korte trekk var dette:
Å legge ny strømkabel til transformatorstasjon i det vernede området ved Veritas-skogen på Høvik var i utgangspunktet i seg selv en utfordring. Men ved å tenke nytt i kombinasjon med å tenke miljøvennlig kom prosjektleder Brede Larsen og graver Truls Karlsen fram til en skånsom arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene knyttet til jobben. Stikkord; samarbeid med arborist og støvsuging av trerøtter. Kostnaden ble den samme som ved valg av tradisjonell kabel-graving og fresing i asfalt.

VINCI Enviroments Awards var et digitalt arrangement hvor også VINCIs adm. direktør og styreleder Xavier Huillard deltok. På bildet sammen med kommunikasjonssjef i Sverige, Johanna Svedin, og Norden-sjef Dominique Ferreira i VINCI Energies innovasjonssenter på Solna i Stockholm hvor Miljøpris-sendingen ble kringkastet fra.

Hele prosjekt-presentasjonen kan du lese her (engelsk tekst):

The VINCI Environment Awards – Preserving trees_Oslo Distribution Grid