Nyheter

Utslippsfri byggeplass blir et av landets største ladeanlegg  

Omexom er nå i full gang med byggingen av et stort ladeanlegg for Ruter på Mortensrud i Oslo. Det skjer nesten helt uten lokale utslipp.

Det er kun elektriske gravemaskiner, lastebiler og kraner som brukes når det nye ladeanlegget nå bygges på Mortensrud. Prosjektet, som skal gi lademuligheter for hele 74 elbuss og 25 biler, er blant landets største private, utslippsfrie byggeplasser. Det er busselskapet Nobina som vant anbudet for ladeanlegget, men det er Omexom Norge som står for gjennomføringen av prosjektet.

Positiv utvikling

En av våre nyinnkjøpte elektriske gravemaskiner i aksjon.

Det estimeres at byggeplasser står for et sted mellom fem og ti prosent av storbyutslippene. Oslo kommune som har et mål om en utslippsreduksjon på 95 prosent innen 2030, stiller derfor krav til entreprenører om å levere utslippsfritt der et er mulig. Omexom har en visjon om å være en aktiv pådriver i det grønne skiftet. Det betyr blant annet at vi har et mål om at 75 prosent av kjøretøyparken vår skal være elektrisk innen 2026.

Vi synes derfor det er svært positivt at Ruter og Oslo kommune går i front og viser vei ved å stille krav til utslippsfri byggeplass og vekte miljø tungt i tildelingen av anbudet. Prosjektet på Mortensrud gir oss muligheten til å ta i bruk våre nyinnkjøpte elektriske lastebiler og gravemaskiner.

24.08.2023

Utslippsfri byggeplass blir et av landets største ladeanlegg  

Omexom er nå i full gang med byggingen av et stort ladeanlegg for Ruter på Mortensrud i Oslo. Det skjer nesten helt uten lokale utslipp.
Les mer
22.08.2023

Summer Internship 2023

I sommer har åtte studenter hatt praksis ved vårt hovedkontor på Innspurten i Oslo. Resultatet av arbeidet deres lover godt for fremtiden.
Les mer
12.08.2023

Omexom vokser med Otera på laget

Otera AS blir en del av Omexom Norge. Det betyr ikke bare flere ansatte og økt omsetning, men også en tilførsel av ny kompetanse som øker både bredden og kapasiteten i våre leveranser.
Les mer
29.06.2023

Omexom skal lyse opp hovedstaden

Med et tilbud som feide all konkurranse av banen sikret Omexom seg jobben med å gi Oslos befolkning lys i årene som kommer. 
Les mer
05.01.2023

Vinner av Bærekraftprisen 2022

Omexom vant Norges Energis prestisjefulle Bærekraftpris for 2022. 
Les mer
31.03.2022

Infratek Elsikkerhet AS skifter navn

Infratek Elsikkerhet AS skifter fra 1. april navn til Omexom Elsikkerhet AS.
Les mer
02.03.2022

Hastebud med elbil

Alle hastebud fra Elektroskandias sentrallager på Langhus og til Omexoms anleggsplasser i Stor-Oslo går med el-budbiler.
Les mer
01.02.2022

Spenning på jobben – hver dag

Omexoms nye målebil gjør testing og feilsøk i høyspent kabelanlegg effektivt og presist. – Vi kan teste og finne feil i kabler og endeavslutninger opp til 132 kV, sier produksjonsleder Per-Arne Bergheim, på avdeling distribusjonsnett.
Les mer
28.09.2021 Reservekraft

En totalleverandør til borettslag

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.
Les mer
06.08.2021

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

På Statnetts transformatorstasjon på Rød kombinerer Omexom avdeling HV Cable unik kabel-kompetanse med gjenbruk i praksis.
Les mer