Nyheter

Summer Internship 2023

I sommer har åtte studenter hatt praksis ved vårt hovedkontor på Innspurten i Oslo. Resultatet av arbeidet deres lover godt for fremtiden.

Studentene imponerte

Studentene har jobbet med forretningsutvikling i form av ulike problemstillinger innen energiproduksjon og infrastruktur med fokus på bærekraft. Det siste de gjorde før de vendte nesen tilbake mot skolebenken, var å presentere sitt arbeid for ledelsen og ansatte ved hovedkontoret vårt i Oslo.

Temaene de hadde valgt å jobbe med var «Potensialet av oppgradering av norsk vannkraft», «Energiproduksjon for næringsbygg» og «Oppsett av relevante parametere for lokal bærekrafts-rapportering». Det var tydelig for alle de fremmøtte at studentene hadde lagt ned et solid stykke arbeid i løpet av sommeren. Presentasjonene holdt høyt nivå og ble svært godt mottatt.

Disse studentene sitter på det siste av kompetanse innen sine fagfelt som de får testet ut i praksis hos oss. De er nysgjerrige, stiller spørsmål og er fulle av energi og ideer. De kan utfordre oss på noen av våre tankemåter og bidra til nye perspektiver, sier HR Business Partner Therese Berg Lauritzen.

Det er hun som har hatt ansvaret for at studentene ble ivaretatt og fikk det de trengte av oppfølging fra resten av organisasjonen. Hun opplevde at studentene ble godt mottatt av de ulike forretningsenhetene og tilbakemeldingene fra resten av organisasjonen har vært mange og positive. Det er med andre ord flere enn henne som ser verdien av at de unge, lovende inntar kontorene våre i sommermånedene.