Nyheter

Snart montert 1000 ladepunkter

Lokal Infrastruktur

Ladenettverket i Oslo blir stadig bedre. Omexom har snart montert 1000 ladepunkter rundt omkring i hovedstaden. Nylig ble 18 ladepunkter på Majorstua formelt overlevert til Bymiljøetaten (BYM).

Prosjektleder Martin Haagensen Strøm (i midten) har ansvaret for byggingen av ladepunktene i Oslo. Nylig ble bl. a. laderne i Trudvangveien formelt overlevert Bymiljøetaten v/Tom Henriksen byggeleder lad i Oslo (t.h.). Elektriker Jonas Lysnæs-Larsen (t.v.) har vært med på montere mange av ladepunktene.

Ladenettverket i Oslo blir stadig bedre. Omexom har snart montert 1000 ladepunkter rundt omkring i hovedstaden. Nylig ble 18 ladepunkter på Majorstua formelt overlevert til Bymiljøetaten (BYM).

Omexom Norge er Nordens ledende aktør og ekspert på bygging, drift og vedlikehold av ladestasjoner for el-biler. I Oslo har avdeling emobilitet i løpet av det siste året satt opp 890 ladepunkter/ladeplasser rundt om i hovedstadens gater. Ladepunktene gir Oslos borgere mulighet til å lade el-bilene sine i egen gate eller nærmiljø.
– Gateladere som dette gir gode muligheter for kortreist lading. Med de snart 1000 ladepunktene vi har montert begynner ladenettverket i Oslo å bli meget bra. Vi har også fått bestilling på 70 ladeplasser til av BYM, så ladenettverket blir altså ytterligere utviklet, sier prosjektleder Martin Haagensen Strøm.

Omexom har solid og bred kompetanse på storskala lade-prosjekter, og samarbeider med utvalgte underentreprenører. I Oslo er det Veflen Entreprenør som utfører graving for BYM.

– Selve monteringen går ganske raskt. Planlegging og tilrettelegging, spesielt i bymiljø er det tidkrevende. Heldigvis har vi som avdeling gjennom mange år opparbeidet oss erfaring og kunnskap på området. Det kommer både BYM, andre kunder og som nå Oslos innbyggere til gode, sier Omexoms prosjektleder Martin Haagensen Strøm.

Max. effekt på laderne som er montert i Oslo er 22 kW ved 400 volt. Laderne er koblet til nett og overvåkes gjennom Fortum sitt baksystem.

Ved overlevering til kunde går man gjennom hele anlegget og funksjonstester laderne. Fordelingstavle er noe de fleste går forbi, men det har en svært viktig funksjon i ladeinfrastrukturen. Blant annet for å sikre kablene mot for høyt strømtrekk og er en plass for utstyr til kommunikasjon mellom ladere, baksystem og app.