Nyheter

Sikrer strømmen i Solvang Kolonihager

Distribusjon

Solvang Kolonihager ligger idyllisk på åskammen bak Ullevål Stadion i Oslo. Omexom sørger for at hyttene har nye isolerte strømkabler fra stolpe til hyttevegg.

Solvang Kolonihager ligger idyllisk på åskammen bak Ullevål Stadion i Oslo. Midt i våronna er også Omexom i sving, de fleste av de 549 hyttene får ny og sikrere strømforsyning – i form av nye stikkledninger.
– Solvang er en perle, med vid utsikt over byen og Oslofjorden. Alle hytteeiere er imøtekommende, et suverent sted å jobbe, sier bas Odd-Arne Kleiven som leder arbeidslaget på Solvang.

Stikkledningsprosjektet på Solvang Kolonihager (i alt fem områder) er en del av en fem-årlig driftsavtale som Omexom avdeling distribusjonsnett Oslo signerte i 2020.

– Alt arbeid utføres i henhold til Norsk Standard (NS8406). Stikkledningsprosjektet består i å bytte ut ledninger fra stolpe til hytteveggen. Eksiterende stikkledninger er ikke isolerte, nå blir hele anlegget sikrere og mer miljøvennlig i form av lavere kraft-forbruk. Til nå er vi ferdig med ca 1/3 av jobben, hele veien har vi hatt en god dialog med sentralstyret i kolonihagene. Vi har god logistikk og erfaring fra kolonihager, og får god bruk for denne kompetansen her og, sier prosjektleder Aleksander Håvard Bruun.

Prosjektleder Aleksander Håvard Bruun og bas Odd-Arne Kleiven er i full sving på Solvang Hagekolonier.
Når prosjektet er ferdig vil alle de 549 hyttene ha nye isolerte strømkabler fra stolpe til hyttevegg. Her er montørbas Odd-Arne Kleiven i sving. Montør Jacob Dengsø i bakgrunnen.