Nyheter

Sikrer sikker strøm til el-biler

Lokal Infrastruktur

Få kjenner ladeinfrastruktur i stor-Oslo bedre en montør Fisnik Dauti. Ettersyn, drift og vedlikehold på ladestasjoner utgjør jobbhverdagen, hvis oppdrag selvsagt blir gjort med el-bil.

Omexom Norge er Nordens ledende aktør og ekspert på bygging, drift og vedlikehold av ladestasjoner for el-biler. Montør Fisnik Dauti er daglig med på å sikre sikker og pålitelig drift av offentlige ladestasjoner i stor-Oslo.
Oppdatering av software er en av arbeidsoppgavene til Fisnik Dauti. – Det tar omtrent en halvtime for hver lader.

Få kjenner ladeinfrastruktur i stor-Oslo bedre en montør Fisnik Dauti. Ettersyn, drift og vedlikehold på ladestasjoner utgjør jobbhverdagen, hvis oppdrag selvsagt blir gjort med el-bil.

Ladestasjoner for el-biler er kommet for å bli, og ladeinfrastrukturen er under stadig utbygging. Kommunene Oslo, Skedsmo, Lørenskog, Asker, Røyken og Hurum skal bygge minst 800 stasjoner for ladbare biler de nærmeste årene. Omexom Norge skal stå for bygging, drift og vedlikehold av de nye stasjonene hvor Schneider Electric og Fortum Norge er underleverandører. Avtalen innebærer også at Omexom Norge skal utføre service av alle eksisterende offentlige ladepunkter i de seks kommunene.

Fisnik Dauti er med på å sikre sikker og pålitelig drift av offentlige ladestasjoner i stor- Oslo. Vi treffer ham nederst i Maridalsveien i Oslo, med PC-en stående oppå en lader.
– Her i gata må laderne ha ny software. Til sammen har jeg oppdatert om lag 150 ladere til nå. Med ny software fungerer laderne mye bedre. Mange av de offentlige laderne i Oslo ble etablert når el-bil-bølgen virkelig tok av. Siden da er mye forbedret, sier Fisnik Dauti som er en del av Omexom Norges team som har lang erfaring på service og vedlikehold av ladestasjoner.

I avtalen med Oslo kommune v/Bymiljøetaten er det også et krav om at Omexom Norge må benytte el-biler til arbeid som avtalen omfatter.
– Unntaket er når vi er nødt til å bruke lastebil til større og tyngre arbeid, f eks arbeid med fundament. For meg er det perfekt å benytte elbil. Smidig, og lading bør jeg jo ha peiling på… Stadig flere av kollegaene mine benytter el-bil på service-jobber, sier Fisnik Dauti som opplever at svært mange stopper og stiller ham spørsmål når han er på jobb i stor-Oslos gater.

– Noen lurer på om laderen jeg jobber med er gratis, andre spør om de kan putte på kronestykker ved bruk, mens andre igjen setter pris på at en lader som har vært ute av drift blir klar til bruk igjen. Et par gangher har jeg faktisk opplevd at noen har ventet med el-bil mens jeg har jobbet med en lader. Så det ingen tvil om at behovet er der, sier Fisnik Dauti.