Nyheter

Sikrer ny reservevannforsyning

Oslo kommunes prosjekt «Ny vannforsyning til Oslo» fikk fem avdelinger i Omexom til å legge hodene i bløt og levere felles tilbud for en rekke arbeider til prosjektet.

Oslo kommunes prosjekt «Ny vannforsyning til Oslo» fikk fem avdelinger til å legge hodene i bløt og levere felles tilbud for en rekke arbeider til prosjektet hvor Skanska er hovedentreprenør for omfattende fjellarbeider og etablering av anleggsområde. Avdelingene Oslo Distribution Grid, Distribution Grid South/East, HV Cable, Critical Power og Lighting er alle involvert med hver sine spisskompetanser og kunnskap i prosjektet.

Prosjektleder og den som holder oversikten er Nils-Ivar Larsen. Han kan fortelle at Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 2028. Det er Vann- og avløpsetaten i kommunen som er byggherre for prosjektet.
– Holsfjorden i gamle Buskerud er valgt som råvannskilde for ny vannforsyning til Oslo. Vannet skal føres i tunnel et nytt vannbehandlingsanlegg som vil ligge ved Huseby i Oslo vest. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo, sier Larsen.

Omexoms arbeider vil i hovedsak bli utført vår/sommer 2021.
– Avdeling Lighting startet allerede høsten 2020 med omlegging av veilys langs gangveiene ved Huseby. Avdeling Oslo Distribution har ansvaret for gravearbeid i forbindelse med omlegging av 47 kV linje, mens avdeling Distribution Grid South/East har ansvaret for demontering, flytting av gamle master og montering av ny linje og mast i 47kV-nettet. Avdeling HV Cable har ansvaret for demontering av gamle endeavslutninger, montering av nye skjøter og endeavslutninger, samt trekking av ny kabel. Avdeling Critical Power (reservekraft) har ansvaret for driftsleder-funksjonen, eventuelle LFS-oppdrag (Leder for sikkerhet) i samarbeid med de berørte avdelingene og fremføring av anleggstrøm til Røa koblingsstasjon, sier Larsen.

​​​​​​​Fremdriftsplanen for hele prosjektet legger opp til byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2028.