Nyheter

Presis linjebygging

Reservekraft
Presis linjebygging

I Aremark, langs Torpedalsveien, tar den snorrette nye kraftlinjen med 12 meter høye stopler sakte men sikkert form. Montørene Dag Engebretsen og Trond Bråthen fra avdeling Distribusjonsnett Sør/Øst vet alt om presis linjebygging, de har begge 40 års erfaring i faget. Med på laget har de også lærling Bengt-Rene Hegstad.

I Aremark, langs Torpedalsveien, tar den snorrette nye kraftlinjen med 12 meter høye stopler sakte men sikkert form. Montørene Dag Engebretsen og Trond Bråthen fra avdeling Distribusjonsnett Sør/Øst vet alt om presis linjebygging, de har begge 40 års erfaring i faget. Med på laget har de også lærling Bengt-Rene Hegstad. Nå om dagen klargjør trioen for selve linjestrekket på nye Elvia-kraftlinjen. Traversene begynner å komme på plass, isolatorer likeså.

Traseen langs Torpedalsveien er en del av ny 22 kV høyspentlinje mellom Årbu i Aremark og Brekke kraftstasjon i Halden. Den nye høyspentlinja er i alt 10,5 km lang, i tillegge legges det 13,6 km kabel i prosjektet.
– 2,4 km av høyspentlinja går absolutt helt snorrett gjennom skogen og myra her, sier Dag Engebretsen.

Stolpene er står både i jord og på fjell i myrlandskapet.
– Det handler om å gå skånsomt fram. Deler av traseen går også gjennom Brattås naturreservat. For oss er det i tillegg en ekstra utfordring at den gamle linja står rett ved siden av den vi bygger ny er strømførende gjennom hele anleggsperioden. Men det er vi vant til, og har gode rutiner for, å takle sier montør-veteranen.

Arbeidet med den nye linjen skal være ferdig rett før jul. Som en del av prosjektet monteres det også fjernstyrte lastskillebrytere. For Omexom innebærer også prosjektet kompetanseoverføring i praksis.

– Her er det virkelig praksis og teori ett. Jeg lærer noe nytt av Dag og Trond hver dag, sier Bengt-Rene. På bilde over er han 12 over bakken sammen med kollega Trond Bråthen.

Bilde til høyre; Bengt-Rene Hestad (oppe i stolpen) og Dag Engebretsen på jobb i Aremark. Den gamle linja til venstre.

Presis Linjebygging