Nyheter

Oppgradere Såner trafostasjon

Transformatorstasjoner

Omexom Norge er i full gang med å oppgradere Såner trafostasjon i Follo for Hafslund Nett.

Oppgraderingen har blant annet sammenheng med at Hafslund Nett ønsker å forsterke anlegget grunnet økende kortslutningsnivåer i nettet. Nå i august bytter bas Thomas Haglund, mekaniker Krister Hansen og energimontør Patrick Nielsen ut stasjonens 47 kV effektbrytere for to transformatorbryterfelt. I avtalen med Hafslund Nett inngår også utskiftning av hovedjord i stasjonen, utskifting av gjennomføringsstrømtransformatorer og overspenningsavledere for 47 kV transformator- og linjefelt.

I tillegg til dette omfanget bytter og monterer vi nye avgreningskinner i store deler av stasjonen, slik at de tilfredsstiller dagens forskriftskrav. Sier prosjektleder Jørgen Fjærvold.

Oppgraderingen har blant annet sammenheng med at Hafslund Nett ønsker å forsterke anlegget grunnet økende kortslutningsnivåer i nettet. Nå i august bytter bas Thomas Haglund, mekaniker Krister Hansen og energimontør Patrick Nielsen ut stasjonens 47 kV effektbrytere for to transformatorbryterfelt. I avtalen med Hafslund Nett inngår også utskiftning av hovedjord i stasjonen, utskifting av gjennomføringsstrømtransformatorer og overspenningsavledere for 47 kV transformator- og linjefelt.

I tillegg til dette omfanget bytter og monterer vi nye avgreningskinner i store deler av stasjonen, slik at de tilfredsstiller dagens forskriftskrav. Sier prosjektleder Jørgen Fjærvold.

Bas Thomas Haglund (t.v.) og mekaniker Krister Hansen er i ferd med sluttmonteringen av en ny effektbryter.
Jordingen er kraftig oppgradert. Montør Patrick Nielsen monterer jording på alle innvendige dører i stasjonen.