Nyheter

Omexom skal bygge Nord-Norges største bussdepot for elektriske busser

Den 1ste oktober skal den nye bussterminalen for elektriske busser på Nepåkeren i Bodø tas i bruk. 50 ladepunkter hvor 32 busser kan lade samtidig i det som blir det største bussdepoet for elektriske busser i Nord-Norge.

Omexom har prosjektert stasjonen og skal levere, bygge og installere all lade-infrastruktur i nært samarbeid med de lokale selskapene Elektro Bodø og graveentreprenøren Alstad Maskin.

Byggingen av den nye bussterminalen vil få stor betydning for elektrifiseringen av kollektivtrafikken i Bodø området.

Terminalen vil ha i alt 50 ladepunkter som gir anlegget full fleksibilitet, hvor 32 busser kan lade samtidig.  (24 plasser til solobusser og 15 plasser til leddbusser)44 parkeringsplasser for lading, hvorav 36 av disse vil passe for 18.7 m eller 12 m lange busser, mens de resterende 8 plassene vil være for 12 m busser.  Laderne vil yte 30kW, men kan lett oppgraderes til 40kW effekt.

Produsent og leverandør av laderne er det finske selskapet Kempower som har solid erfaring med ladere i kalde og utfordrende klimatiske strøk.

Avtalen gjelder i tillegg til levering av lade infrastrukturen med tilhørende programvare også drift, reparasjon og vedlikehold av ladere og programvare i en periode på 10 år regnet fra leveringsdag.   Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 år om gangen.