Nyheter

Omexom gjør Furuset Forum mer miljøvennlig

Furuset Forum øst i Oslo skal bli mer energieffektiv. Spareprosjektet som Omexom skal gjennomføre for eier av flerbrukshallen, Furuset Idrettsforening, vil være tjent inn på bare seks år. I tillegg kommer miljøgevinsten.

Furuset Forum ble åpnet 2. september 1998 og ble bygget som en større avtale mellom Furuset Idrettsforening og IKEA. Avtalen ga IKEA tomt til å bygge sitt varehus i Strømsveien, mens Furuset Idrettsforening fikk bygget sine anlegg – blant annet Furuset Forum som består av ishall, idrettshall, tilhørende garderobesystem, kantine/kafe, kontorer og vrimmelareal. Flerbrukshallen på nesten 6000 kvadratmeter har i dag et energiforbruk som ifølge forbruksdata fra NTNU ligger 20 prosent over gjennomsnittet for sammenlignbare haller.

– Vår oppgave har vært å komme med energieffektive tiltak som i sum er lønnsomme og nødvendige investeringer i byggets tekniske plattform som også bedrer inneklima; lysnivå, ventilering og balansering av varme og kjøling. Konkret så innebærer det at den tekniske plattformen for lys, ventilasjon, varme og kjøling skal moderniseres og med et nytt toppsystem vil hele den VVS- tekniske plattformen kunne fjern-betjenes. Avansert og tilpasset automatikk vil muliggjøre styring og regulering av kontorsone, idrettshall og ishall på en optimal måte. Prosjektet bygger også om varmeanlegget slik at det kan nyttiggjøres både for byggets planlagte utbygging, men også som en energiprodusent for Groruddalens mikro-fjernvarmeanlegg i regi av Fortum Energi. Denne muligheten gir prosjektet en enorm potensiell økonomisk opptur, sier prosjektleder Frode Eriksen som med kollega Bjørn Søntvedt står som faglig ansvarlig. De to er en del av Omexom Norges EPC-team. EPC er kort forklart selvfinansierende energispareprosjekter.

Totalkostnaden for hele prosjektet vil være ca. 8.5 millioner kroner. Det er også søkt om støtte til prosjektet fra Enova, hvis ulike prosjektdeler kort kan beskrives slik:

Lysanlegg
Omexom har sammen med Signify har designet en helt ny lyspark bestående av et fåtall ulike armaturer, mye automatikk, et nøye design og en plan som sikrer at lys blir levert etter de krav som er satt av Norsk lyskultur.

 VentilasjonEtter rekalkulasjoner av anbefalte luftmengder for de ulike soner som ventileres ble det avdekket overventilering for ishallen, noe som er uheldig for energibruken. Vurderingen av alle ventilasjonstekniske systemer og komponenter er utført og det er identifisert behov og ikke minst lønnsomhet ved å oppgradere samtlige vifter, utbedre vedlikeholdsetterslep og fikse opp mindre feil og skader.

Varme- og kjøleanleggVarmeanlegget skal bygges om til et mengderegulert varmeanlegg med ny trykkstyrt hovedpumpe. Anlegget skal som primær varmekilde utnytte seg av spillvarmen fra kjøleanlegget via en temperaturøkning fra to varmepumper. Varmeanlegget skal også bygges om til et lavtemperatur varmeanlegg som etterstreber en så lav returtemperatur som mulig.

EnergistyringssystemBygget får et web-basert energistyringssystem som styres fra pc, nettbrett eller mobil via at et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Systemet gir større muligheter til aktivt vedlikehold av bygget, som i seg selv gir innsparinger.