Nyheter

Norden-sjef imponert over årets lærlinger

Lærlinger

Omexom Norge har i år tatt inn 8 lærlinger. Gjennom de neste 2,5 årene skal de få kunnskap og kompetanse for å kunne bygge fremtidens infrastruktur.

Omexom Norge har i år tatt inn 8 lærlinger. Gjennom de neste 2,5 årene skal de få kunnskap og kompetanse for å kunne bygge fremtidens infrastruktur.
– Dere er viktige for framtiden, dere er viktige for oss. Dere er framtiden vår, vi satser på dere, sa Norden-sjef Dominique Ferreira da han nylig møtte Omexoms lærlinger på Opplæringssenteret på Jessheim.

Omexom Norge er eid av VINCI Energies som er en del av det globale VINCI-konsernet med om lag 230 000 ansatte i 116 land.
– Hos VINCI Energies er det å knytte til oss unge dyktige medarbeidere en prioritert oppgave. Få sektorer er mer spennende og i større utvikling en vår. Og vi tilbyr alle mulighet til å delta i faglige nettverk på tvers av avdelinger, selskaper, land og verdensdeler. Vi tror på indivudelt initiativ og utvikling. En av våre vedier er nettopp entreprenør-ånd. Vi tror på evnen til hver enkelt person – til å ta initiativer, beregne risiko, se muligheter og gjennom det oppnå suksess. Unge kloke hoder vil være en av de viktigste drivkreftene våre, da skal vi gi selvsagt gi dem alle muligheter til faglig utvikling og kompetansebredding. Gjerne i samhandling med andre i VINCI Energies – uansett hvor de jobber i verden. Å dele kunnskap er en grunnpilar hos oss, sier Ferreira som lot seg imponere over kunnskapsnivået hos årets lærlinger.

Fagansvarlig for opplærling, Jørn-Yngve Jensen, sier Ferreiras besøk har stor verdi.
– Det er lett å si at man bryr seg, her viser Norden-sjefen vår det også i praksis med fysisk å møte lærlingene – og gjennom det at satsingen på unge ikke bare er ord på et papir, sier Jensen.
Hvem årets lærlinger er kan du se her.

Fra. v.: Instruktør Espen Tufte og Dominique Ferreira møtte de nye lærlingene på Jessheim nylig.