Nyheter

Hva er hemmeligheten bak det gode HMS-arbeidet i Omexom?

I forbindelse med Energi Norges «Vinterkonferansen» og lanseringen av HMS-løftet ble Omexom intervjuet om hva som er hemmeligheten bak selskapets gode HMS-arbeid.

Arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet utgjør grunnmuren for at fornybarnæringen skal lykkes med sin visjon: Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. I forbindelse med Energi Norges «Vinterkonferansen» og lanseringen av HMS-løftet ble Omexom intervjuet om hva som er hemmeligheten bak det gode HMS-arbeidet.

Se hele intervjuet på energinorge.no