Nyheter

Framtidens miljøvennlige stolper på plass i Omexoms opplæringssenteret

Det er ikke et spørsmål om, men når et forbud mot bruk av kreosotimpregnerte tre-stolper kommer. Det har Omexom tatt konsekvensen av og satt opp nye miljøvennlige stolper i henholdsvis kompositt og naturlig tre i innkapslet miljøvennlig hardplast.

Kreosotimpregnerte tre-stolper lever på overtid, foreløpig på dispensasjon ut 2021. Det er ikke et spørsmål om, men når et forbud mot bruk av kreosotimpregnerte tre-stolper kommer. Det har Omexom tatt konsekvensen av og satt opp nye miljøvennlige stolper i henholdsvis kompositt og naturlig tre i innkapslet miljøvennlig hardplast på Opplæringssenteret på Frogner nord for Oslo. Omexoms opplæringssenter er en del av Opplæringskontoret for Elektrofag, Romerike.

– De nye stolpene krever få tilpasninger. Vi kan bruke samme klatre- og sikkerhetsutstyr som i vanlige trestolper, men siden kompositt- og plaststolper har en glatt overflate må strupestroppen vi benytter ha pigger. Klatreteknikken er også veldig lik som å gå i tradisjonelle trestolper. Det er noe av det som er bra med de nye stolpene, det trengs lite justeringer ift hva vi er vant med fra trestolper, sier Jørn-Yngve Jensen – ansvarlig for fagopplæring.

Espen Tufte (øverst) og Håvard Jørgensen har allerede god erfaring med sikker klatring i framtidens stolper.

Hver høst har Omexom nye lærlinger på opplæringssenteret, på et seks uker langt introduksjonskurs. I disse dager er det også årlig nedfiringskurs som alle montører skal ha.
– I Omexom har vi høy fokus på sikkerhet, og bærekraft. Nye miljøvennlige stolper får stadig mer utbredelse. Heldigvis. Og vi er beredt til å jobbe med de miljøvennlige stolpene. Vi har allerede hatt oppdrag med montering av kompositt-stolper på vegner av kunder, sier Jørn-Yngve Jensen.

 

De nye stolpene på opplæringssenteret kommer fra produsentene Jerol og Wopas. Frankrike har innført totalforbud av kreosotimpregnerte stopler. EU har i flere år jobbet med et forbuds-direktiv. Bare i Norge anslås det at nettselskaper skifter mellom 10 000 og 15 000 kreosotimpregnerte tre-stolper.

– De nye stolpene er alt tatt i bruk av flere nettselskap. Her på opplæringssenteret får vi og lærlingene våre også prøve klatring i denne typen stolper. Det gir verdifull erfaring for alle Omexom. Og er det andre produsenter som vil ha sine master så har vi plass til flere! Alle stolpe-leverandører får verdifulle tilbakemeldinger på bruk og slitasje, siden vi har kurs her året rundt, sier Espen Tufte og Håvard Jørgensen som begge er tilknyttet opplæringssenteret som instruktører.

Klatring i kompositt eller plastbelagte stolper krever annen type sikkerhetsutstyr, blant annet pigger i sikkerhetssele.