Nyheter

En totalleverandør til borettslag

Reservekraft

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.

Å bytte strømmåler i en enebolig er en forholdvis enkel og rask operasjon som kun medfører en kort strømstans. Når to store boligblokker på Haugerudhagan i Oslo skal skifte 108 målere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) blir det straks mer komplisert. Med god planlegging, samarbeid på tvers mellom avdelinger i selskapet, nødvendig forarbeid og dyktige fagarbeidere har Omexom løst den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.

Mange større borettslag i boligblokker har hver enkelt leilighet strømmåler stående i et felles teknisk rom, og ikke i selve leiligheten. Så også i de to blokkene på Haugerudhagan.
– På grunn av ulik størrelse på gammel og ny måler må hele det tekniske rommet bygges om.  Noe som innebærer at begge tavlene i de to blokkene må rives og ny tavle settes inn med målerbrett klargjort for AMS måler. Strømmen til hver tavle må kuttes og det gjelder da også tilhørende leiligheter (44 i blokk 1 og 64 i blokk 2). Når hovedtavlen i en blokk rives ut og du skal koble fra 66 leiligheter samtidig med tilhørende fellesanlegg, for så å montere ny tavle med innkobling av eksisterende kabler sier det seg selv at en lengre periode uten strøm hadde fått følger, sier prosjektleder Martin Haagensen Strøm.
Da er det imidlertid godt å ha et solid internt samarbeid mellom avdelingene i Omexom.

– Først ut var energimontørene fra reservekraft-avdelingen som utkoblet strømmen i nettstasjonen, deretter rev avdeling elektro/e-mobilitet ut eldre tavle mens reservekraft på forhånd hadde koblet opp et aggregat som ble brukt til å forsyne leiligheter og felles anlegg med strøm under tavle bytte. Til slutt blir de nye målerne satt inn. Logistikken må sitte, ingen tvil om det. God planlegging er nøkkelen, vi har gode rutiner fra jobb i både store borettslag og innen industri og næringsbygg, sier Strøm.

Aggregater fra avdelingen for reservestrøm forsynte leiligheter og felles anlegg med strøm mens tavlene ble byttet.