Nyheter

Den årlige Sikkerhetsuken er i gang!

Sikkerhet er en del av vårt DNA, alle skal komme sikkert hjem fra jobb, hver dag.

Hvert år går Safety Week (Sikkerhetsuka) av stabelen i «17. mai-uka». Sammen med alle VINCI-konsernets 230 000 ansatte i til sammen 116 land deltar vi i ulike aktiviteter denne uken. Sikkerhet er en del av vårt DNA, alle skal komme sikkert hjem fra jobb, hver dag. Uansett hvor i organisasjonen man jobber. Samtidig er sikkerhet ferskvare, en del av en kontinuerlig prosess. Sikkerhetskultur er til de grader et alltid løpende prosjekt. Derfor investerer globale VINCI en uke hvert år med dette som tema. For vi blir aldri ferdige med å styrke vår sikkerhetskultur.
I år som i fjor foregå de fleste aktiviteter digitalt, på grunn av corona-pandemien. Uten at fokuset forsvinner av den grunn. Alle ansatte, også inne/kontorpersonell, deltar på aktiviteter. Hovedmålene for Safety Week i år er:

  • Forstå samspillet og påvirkningen av menneskelige og organisatoriske faktorer.
  • Hjelpe avdelingen med å identifisere deres daglige risikobilde.
  • Bruke «Forstå prosedyrer» til å unngå alvorlige ulykker.

Og med oss har vi alltid «Se, si ifra, del – alltid og overalt».