Nyheter

Bygger nye ladestasjoner for Circle K

Lokal Infrastruktur

Omexom Norge har undertegnet avtale med Circle K Norge AS om bygging av nye ladestasjoner.

Den nye ladestasjonen hos Circle K på Fjellhamar utenfor Oslo er på kort tid blitt svært populær. Omexom Norge har bidratt til bygging av denne stasjonen, og er med på å sikre sikker og pålitelig drift i årene som kommer.

Omexom Norge har undertegnet avtale med Circle K Norge AS om bygging av nye ladestasjoner.
Circle K intensiverer nå sin satsing på ladestasjoner for elektriske biler, og bygger ut ladekapasitet på flere stasjoner, i tillegg til satsing på hjemmelading og hos bedrifter. På stasjonen på Økern i Oslo er den nye ladestasjonen med 8 ladere ferdigstilt og allerede godt besøkt. Det samme er de nye ladestasjonene på Fjellhamar og Abildsø – begge i Oslo-området.

Omexom Norge er Nordens ledende aktør og ekspert på bygging av ladestasjoner for el-biler. Den inngåtte avtalen med Circle K Norge gir mulighet for bygging av nye ladestasjoner i tilknytning til Circle K-stasjoner. Byggingen vil skje i nært samarbeid med andre firmaer som er engasjert av Circle K for å bygge komplette ladestasjoner, f.eks graveentreprenører og prosjektledere.
Eksempler på nye ladeanlegg under oppføring er ved Circle K Lørenskog, Alexander Kiellands plass i Oslo, Kjellstad E18 i Lier og Ålgård i Rogaland, som alle forventes ferdigstilt i løpet av juni, mens ny ladestasjon ved Circle K Forus i Stavanger og Mosseporten begge skal være klare til bruk i juli.
I tillegg er flere ladestasjoner prosjektert og byggingen vil bli startet opp de neste 3-6 måneder. Antall ladere pr. stasjon vil være 2 til 6, på enkelte stasjoner flere. I tillegg til å prosjektere og sette opp ladestasjonene, skal Omexom Norge også utføre vedlikehold, i første omgang for en periode på to år.
Mere informasjon om Circle K og ladetilbudet kan finnes på www.circlek.no og www.circlekcharge.no