Lars Sannum
Avdelingsleder
Send e-post
Tlf. 95 78 43 89

Arild Wold
Fagansvarlig olje-og pexkabler
Send e-post
Tlf. 97 53 16 67

Dag-Arne Antonsen
Salgssjef
Send e-post
Tlf. 90 77 38 29

Nils -Ivar Larsen
Prosjektleder og ressurskoordinator
Send e-post
Tlf. 90131260

Arne Johansen
Prosjektleder kabelprosjekter, regenereing, oljeprøver
Send e-post
Tlf. 90 86 39 69

Edvard Lewis Gjetrang
Prosjektleder kabelprosjekter
Send e-post
Tlf. 90 65 37 83