Petter Eikeland
Avdelingsleder
Send e-post
Tlf. 93 88 53 98

Malin Orten
Prosjektleder
Send e-post
Tlf. 99 24 58 42

Leon Overholt
Prosjekter og service, transformatorstasjoner og koblingsanlegg
Tlf. 92 08 04 77

Pål Hystad
Prosjekter og service, mekanisk og byggtjenester
Tlf. 95 13 42 12

Jacob Håkonsen
Prosjekter og service, vern og kontrollanlegg
Tlf. 47 36 54 16

Frode Flage Eriksen
Energispareprosjekter og finansieringsløsninger
Tlf. 97 55 51 28