Petter Eikeland
Avdelingsleder
Send e-post
Tlf. 93 88 53 98

Malin Orten
Prosjekter og service, transformatorstasjoner og koblingsanlegg
Send e-post
Tlf. 99 24 58 42

Pål Hystad
Prosjekter og service, mekanisk og byggtjenester
Send e-post
Tlf. 95 13 42 12

Leon Overholt
Prosjekter og service, vern og kontrollanlegg
Send e-post
Tlf. 92 08 04 77