Jon Vidar Berg
Aggregat og event
Send e-post
Tlf. 90 97 56 64

Ben Johnson
Aggregat
Send e-post
Tlf. 94 78 36 06

Pål Gunnar Michelsen
Driftslederavtaler og byggestrøm
Send e-post
Tlf. 91 85 27 03

Bjørn Christian Carlsen
Marked/Salg og Byggestrøm
Send e-post
Tlf. 99 24 82 42

Mona Hammeren
Byggestrøm
Send e-post
Tlf. 90 51 02 40

Rune Simonsen
Ut-/Innkobling og Service
Send e-post
Tlf. 91 11 00 55

Jim Burås
Byggestrøm
Send e-post
Tlf. 90 26 26 29

Ove Lende
Avdelingsleder
Send e-post
Tlf. 90 73 61 03