Arnt Hernes
Avdelingsleder
Send e-post
Tlf. 93 22 15 00

Finn Wangsmo
Installatør/fagansvarlig elektro, service, prosjektleder (Internkontroll, Termografering, Landstrøm, Automasjon, SIS, Brannvarsling, UPS, Intelligent veilysstyring, Næringsbygg, Elbil-ladere) og ressurskoordinator
Send e-post
Tlf. 90 59 95 04

Hugo Cardoso
Prosjektleder elektriske anlegg (UPS, Trafo, Likerettere, Landstrøm, Batterianlegg) og Hurtigladere
Send e-post
Tlf. 91 83 18 55

Martin Haagensen Strøm
Service og prosjektleder elektriske anlegg (Næringsbygg, Borettslag, Industri, Maskiner, Ekom, Belysning bygg, Elbil-ladere)
Send e-post
Tlf. 97 79 69 52