Kjell Gunnar Ildhusøy
Avdelingsleder Sør/Øst
Send e-post
Tlf. 40 00 90 70

Kjell Erik Johansen
Avdelingsleder  Omexom Oslo Construction & Contingency
Send e-post
Tlf. 94 97 02 80

Stein Grimholt 
Avdelingsleder Agder
Send e-post
Tlf. 90 55 07 35

Thomas Erland 
Prosjektleder Linje
Send e-post
Tlf. 46 95 96 06

Espen Kerim 
Prosjektleder Kabel og Ressursleder
Send e-post
Tlf. 99 45 37 70

Rune Erøy 
Teamleder, Ressursleder Service og LFS
Send e-post
Tlf. 95 04 88 27

Øyvind Haugsbakk 
Prosjektleder Prosjekt Distribusjon
Send e-post
Tlf. 91 51 75 46

Espen Thøgersen 
Prosjektleder Prosjekt Distribusjon
Send e-post
Tlf. 41 00 02 36

Jan Tore Amundsen 
Avdelingsleder Romerike og Råde
Send e-post
Tlf. 90 11 06 89

Leon Overholt
Avdelingsleder Oslo Energy
Send e-post
Tlf. 92 08 04 77

Håvard Ødemark
Prosjektleder Prosjekt Distribusjon
Send e-post
Tlf. 94 87 49 60

Karl Fredrik Bevan
Prosjektleder Prosjekt
Send e-post
Tlf. 45 44 57 65

Frode Molstad
Prosjekt- og Ressursleder
Send e-post
Tlf. 97 05 52 36

Terje Andresen
Prosjektleder Beredskap og LFS
Send e-post
Tlf. 90 73 19 30

Jostein Werner
Dokumentasjon
Send e-post
Tlf. 95 89 92 94

Bjørn-Tore Gundersen
Beredskap
Send e-post
Tlf. 91 37 44 37