Kjell Gunnar Ildhusøy
Avdelingsleder Sør/Øst
Send e-post
Tlf. 40 00 90 70

Kjell Erik Johansen
Avdelingsleder Oslo
Send e-post
Tlf. 94 97 02 80

Stein Grimholt 
Avdelingsleder Agder
Send e-post
Tlf. 90 55 07 35

Thomas Erland 
Prosjektleder Linje
Send e-post
Tlf. 46 95 96 06

Espen Kerim 
Prosjektleder Kabel og Ressursleder
Send e-post
Tlf. 99 45 37 70

Per Erik Andresen 
Avdelingsleder Østfold
Send e-post
Tlf. 91 37 16 18

Rune Erøy 
Teamleder, Ressursleder Service og LFS
Send e-post
Tlf. 95 04 88 27

Øyvind Haugsbakk 
Prosjektleder Prosjekt Distribusjon
Send e-post
Tlf. 91 51 75 46

Espen Thøgersen 
Prosjektleder Prosjekt Distribusjon
Send e-post
Tlf. 41 00 02 36

Linda Marie Jørgensen 
Prosjektleder Beredskap
Send e-post
Tlf. 95 12 37 70

Jan Tore Amundsen Jørgensen 
Avdelingsleder Romerike
Send e-post
Tlf. 90 11 06 89

Håvard Ødemark
Prosjektleder Prosjekt Distribusjon
Send e-post
Tlf. 94 87 49 60

Marius Sletvold
Teamleder Service/Ladeinfrastruktur
Send e-post
Tlf. 91 32 55 54

Karl Fredrik Bevan
Prosjektleder Prosjekt
Send e-post
Tlf. 45 44 57 65

Tor Strand
Prosjektleder Prosjekt
Send e-post
Tlf. 93 41 81 53

Frode Molstad
Prosjekt- og Ressursleder
Send e-post
Tlf. 97 05 52 36

Terje Andresen
Prosjektleder Beredskap og LFS
Send e-post
Tlf. 90 73 19 30

Jostein Werner
Dokumentasjon
Send e-post
Tlf. 95 89 92 94

Knut Inge Altmann
Kundetilknytninger Oslo, Asker og Bærum
Send e-post
Tlf. 92 46 68 87

Bjørn-Tore Gundersen
Beredskap
Send e-post
Tlf. 91 37 44 37

Ingvar Karangrood
Teamleder, kundetilknytninger Oslo, Asker og Bærum
Send e-post
Tlf. 92 02 30 47