Helse, miljø og sikkerhet

I Omexom jobber vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi har en visjon om null skader. HMS er på alles agenda, hver dag. Alle ledere i Omexom er forpliktet til å ta rapportering av hendelser på alvor, på samme måte som hver enkelt ansatt er ansvarlig for HMS i sin arbeidshverdag. I Omexom har vi også forpliktet oss til å arbeide for å redusere utslipp av klimagasser. Vårt karbonutslipp-fotavtrykk skal reduseres med minst 50% innen 2030 og vi jobber aktivt for å kunne tilby nullutslippsprodukter til kundene våre. Klima, sirkulær økonomi og å ta vare på miljøet er bærebjelker i vårt daglige arbeid.

Samfunn og bærekraft

Hos oss Omexom ønsker vi å bidra til en bedre verden gjennom bærekraftige og sikre energiløsninger.  I det daglige jobber vi målrettet for å redusere våre CO²-utslipp, bevare biologisk mangfold, kildesortere, bidra til gjenbruk og resirkulering, og bidra til å spre kompetanse og kunnskap om fornybar energi.

Omexom vil bidra positivt til samfunnet gjennom å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet.

I vår virksomhet er den enkelte medarbeiders innsats avgjørende. Alle ansatte skal kjenne til våre etiske retningslinjer, samt hva dette innebærer for den enkelte. Derfor er det lagt til grunn et prinsipp om at alle nye ansatte skal lese og gjøre seg kjent med innholdet i Omexoms etiske retningslinjer når de begynner hos oss.

Alle ansatte skal kjenne til vår miljøpolicy og hvilke mål vi har. Omexom har tilrettelagt for miljøvennlig opplæring via e-læring. Alle ansatte gjennomgår generell opplæring i ulike miljøtemaer samt aspekter som er spesifikke for de ulike forretningsområder. Ved å gjennomgå hvilke arbeidsprosesser vi utfører, har vi identifiserte områder med særlig risiko.

 

Safety Week

Hvert år har vi sikkerhetsuke, SAFETY Week, hvor hovedtema er «Se, Si ifra, Del». SAFETY Week arrangeres for å sikre at HMS blir en fast og rotfestet del av alles adferd og holdninger. Selv om vi skal ha fokus på HMS 365 dager i året er SAFETY Week noe som er med på å hjelpe oss til å holde på nettopp dette fokuset. Gjennom våre interne nettverk utvikler vi prosedyrer og utveksler erfaringer innenfor kvalitets- og sikkerhetsområdet. Omexom har også utviklet et bredt spekter av sikkerhetsprogrammer som regelmessig distribueres gjennom hele organisasjonen.

Livreddende regler

I Omexom har vi utviklet seks livreddende regler for arbeid i felt. De er en påminnelse om at vi alltid tenker sikkerhet først, og aldri går på akkord med det. Trykte «lommekort» er distribuert ut i organisasjonen og reglene er tilgjengelig digitalt som presentasjonsmateriale og bilde som kan brukes som bakgrunnsbilde på mobiltelefonen. Vi vil også ha reglene synlige på kontorene våre, og vi vil bruke symbolet i mange forskjellige sammenhenger for å minne oss om dem.

Alle skal trygt hjem fra jobb hver eneste dag.

Omexom i Norge disponerer nesten like mange kjøretøy og tilhengere som vi har ansatte. Våre kjøretøy og tilhengere o.l. er vitale for at vi skal drifte, vedlikeholde og bygge kritisk infrastruktur. Kjøretøyene våre er også helt nødvendige for at vi skal kunne utføre våre beredskapsoppgaver, noe som også gir føringer for hvilke kjøretøy vi må ha. Når f eks strømmen går må vi være parat til å rykke ut, uansett årstid, tid på døgnet og geografisk beliggenhet. Det moderne samfunnet er avhengig av at vi raskt og effektivt kan gjøre vår jobb, slik at strømmen kommer tilbake hos deg.

Ikke alle strømlinjer og trafostasjoner ligger langs gater og asfalterte veier. Mange av jobbene vi utfører, enten det er i forbindelse med beredskap eller ikke, ligger utenfor allfarvei. Derfor er de fleste av våre kjøretøy utstyrt med firehjulsdrift, hengerfeste og dieselmotor. Vi skal alltid komme oss fram med nødvendig utstyr, ofte innebærer det at vi også må ha med tilhenger med verktøy og materiell. Da er dreiemoment og firehjulsdrift viktig. Spesielt på vinterstid.

Sikkerhet for de som er ute på jobb under all slags vær- og føreforhold er viktig. Omexom-ansatte skal komme trygt frem og tilbake fra jobben. Det gjenspeiler vår vognpark. Derfor leaser vi også våre kjøretøy hvert femte år (inntil hvert syvende år for kjøretøy med spesialutstyr som f eks kran). På den måten sikrer vi at alltid det nyeste innen sikkerhetsutstyr er tilgjengelig, i tillegg til at motoren stadig blir mer miljøvennlige.

Helt konkrete miljømål

I Norge er Omexom markedsledende når det gjelder bygging av ladestasjoner for el-biler. Beredskapskrav som firehjulstrekk og tilhengerfeste gjør at vi pr i dag ikke har el-biler som den del av vognpark-sortimentet for beredskap. Nesten alle våre oppdrag i forbindelse med utfall og utkobling av strøm, som umuliggjør ladning av kjøretøy på arbeidsstedene vi er på.

Til andre oppdrag er vi full gang med å gå over fra fossilt drivstoff til strøm. Andelen el-biler i vognparken øker årlig. Vi har helt konkrete miljømål: Vi skal senke vårt samlede utslipp av CO² og NOx for hvert år og vi skal ha en større prosentandel miljøbiler enn det som den gjennomsnittlige vognparken hos LeasePlan har.

Kontakt Omexom

Noe du lurer på eller er interessert i våre løsninger?

Sikkerhetsintroduksjon