Transformatorstasjoner

Avdeling HV Power er totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner, og bidrar fra grunnleggende design, detaljprosjektering og konstruksjon til en transformatorstasjon er klar til å settes i drift. Vi gjør også ombygginger og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner.

Transformasjonen av elektrisitet – inkludert luftisolerte, gassisolerte og omformerstasjoner er en langvarig kjernevirksomhet for Omexom og har vært det i over 100 år. HV Power er en del av Omexom internasjonale nettverk av eksperter på området. Omexoms nettverket utveksler kunnskap og kompetanse. Vi samarbeider også innenfor enkeltprosjekter, på tvers av landegrenser.

Avdeling HV Power jobber med prosjekter for både offentlige og private aktører. Det være seg netteiere og kraftprodusenter, industrikonsern eller aktører innenfor energilagring eller datasentre. Felles for kundene er power systems.

Avdeling HV Power har også et dedikert team som jobber med energieffektiviseringsprosjekter.

De er forholdsvis små, men løser store utfordringer og potensielle farer. Kloke hoder med solid bransjekunnskap i Omexom ( avdeling Power Systems) har utviklet produktet som er like enkelt som det er genialt. Refleks-magnetskinnene til Per-Arne Hauglund og Pål Hystad blir bokstavelig talt lagt merke til i energibransjen. Magnetskinnene har vært gjennom omfattende tester for oppfylle krav-spesifikasjonen som er utarbeidet av Statnett. Til nå har vi levert ca 50.000 merkeskinner til ulike netteiere. For mer informasjon, se kontaktsidene.

Kontakt Transformatorstasjoner

Siste nytt fra Omexom

28.09.2021 Reservekraft

En totalleverandør til borettslag

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.
Les mer
06.08.2021

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

På Statnetts transformatorstasjon på Rød kombinerer Omexom avdeling HV Cable unik kabel-kompetanse med gjenbruk i praksis.
Les mer
21.06.2021 Lærlinger

Fra lærling til montør

Omexom Norge legger mye i lærlingeordningen og de som er lærlinger hos oss.
Les mer
18.06.2021

Vant miljøpris for foregangsprosjekt i Veritas-skogen

Ved å tenke nytt kom vi fram til en arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene.
Les mer
17.05.2021

Den årlige Sikkerhetsuken er i gang!

Sikkerhet er en del av vårt DNA, alle skal komme sikkert hjem fra jobb, hver dag.
Les mer
11.05.2021

Realt håndverk

Selv i en digital tidsalder står realt håndverk og kompetanse på manuelle prosesser seg godt.
Les mer
10.05.2021

Tormod og Øystein løfter for et bedre miljø

I Omexom jobber vi hver dag for å gi vårt bidrag til et bedre miljø, og en bedre framtid for oss alle.
Les mer
05.05.2021

Jonas Klarén er ny landssjef i VINCI Energies Norge

Jonas Klarén etterfølger Mats Olsson som landssjef i VINCI Energies Norge.
Les mer
03.05.2021

Omexom skal bygge Nord-Norges største bussdepot for elektriske busser

Den 1ste oktober skal den nye bussterminalen for elektriske busser på Nepåkeren i Bodø tas i bruk. 50 ladepunkter hvor 32 busser kan lade samtidig i det som blir det største bussdepoet for elektriske busser i Nord-Norge.
Les mer
26.04.2021 Distribusjon

Sikrer strømmen i Solvang Kolonihager

Solvang Kolonihager ligger idyllisk på åskammen bak Ullevål Stadion i Oslo. Omexom sørger for at hyttene har nye isolerte strømkabler fra stolpe til hyttevegg.
Les mer

Kontakt Omexom

Noe du lurer på eller er interessert i våre løsninger?