Provstasjoner

Hva er provisoriske trafostasjoner?

En provisorisk ordning er en midlertidig ordning som er ment som en nødløsning inntil en permanent ordning er etablert. En provisorisk trafostasjon, også kjent som provstasjon, er med andre ord, en provisorisk og midlertidig trafostasjon i påvente av en permanent og varig løsning av strømforsyning.

Provstasjon tilpasset dine behov

Omexom har provisoriske trafostasjoner til utleie i flere størrelser. Noen av dem er «vanlige kiosker», men de fleste er containerløsninger hvor alt utstyr er fastmontert. Containerne varierer i størrelse hvor de minste er 10″ og de største er 20″ og spenner fra 200 til 1600 kVa (kilovolt ampere).

Omexom på din anleggsplass

Omexom har prefabrikkerte provstasjoner som tilpasses dine behov, og vi tilbyr å være din samarbeidspartner før, under og etter anleggsperioden.

I tiden før anleggsperioden starter, tilbyr vi:

 • planlegging
 • prosjektering
 • midlertidige tillatelser og godkjenninger fra netteiere
 • gjennomføring
 • installasjon
 • montering
 • demontering
 • opprydding av utsatte anleggsdeler

Under anleggsperioden tilbyr vi:

 • sakkyndig driftsleder for høyspenningsanlegg
 • drifts- og vedlikeholdsavtaler
 • vakthold
 • beredskapsavtaler
 • akutt feilsøking og feilretting