Produksjon

Omexom produserer ikke energi selv. Men vi er likevel involvert innen produksjon av energi gjennom prosjektering, utvikling, drift, vedlikehold og service for aktører som produserer energi. Det være seg vann-, vind-, sol- eller bølgekraft. Omexom er en sentral aktør for utvikling av fornybar energi, og er også engasjert i en rekke prosjekter for energilagring på verdensbasis.

Vann

Vannkraft står for over 70% av verdens totale kraftproduksjon. Omexom leverer et bredt spekter av løsninger til utvikling av nye kraftverk og rehabilitering av eldre kraftstasjoner.

Vamma vannkraftverk ligger i Norges største elv, Glomma. Produksjonen er 1350 GWh per år, tilsvarende omlag 15 prosent av strømforbruket i Oslo. Da Vamma vannkraftverk ble oppgradert og utvidet hadde vi i Omexom ansvaret for installasjon av rundt 900 meter rør i dimensjonen 50 mm til 500 mm, med tilhørende bend og flenser, 23 stengeventiler og tilbakeslagsventiler. I tillegg leverte vi syv pumper fra 2,4 kW til 170 kW, samt to kjølevannsfilter med automatventiler.

Vi har også oppdrag for f eks Statkraft og Statnett som i løpet av 2020 skal ha Skjomen kraftstasjon utenfor Narvik blir ferdig rehabilitert. Det er blant annet investert i et nytt ABB 145 GIS-anlegg. Det gamle GIS-anlegget skal derfor kondemneres. Omexom sørger for trygg avtapping av gassen i anlegget. I alt skal det tømmes SF6-gass fra 90 kammer, fordelt på 7 felt.

Sol

I over 10 år har Omexom vært en sentral aktør i solenergisektoren, gjerne i kombinasjon med energilagring. Omexom jobber med både rene sol-prosjekter og hybridløsninger som inkluderer lagringssystemer. Drift og vedlikehold av solcelleanlegg og batteri-systemer sikrer ytterligere bærekraft til solenergi-sektoren. I Omexom Norge er vi også engasjert i Solenergiklyngen «nasjonal klynge for solenergi».

Vind

Det er forventet at andelen vindkraft på verdensbasis vil bli doblet innen 2040. Omexom har over 20 års erfaring innen vindenergisektoren og tilbyr et bredt spekter av tjenester fra prosjektingeniør til drift og vedlikehold.

Vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge er lokalisert i Hå og Bjerkreim kommune og består av totalt 70 vindturbiner som vil produsere kraft tilsvarende forbruket til 55 000 husholdninger (ca 1 TWh). Omexom Norge er engasjert som underleverandør til VEO AS som står for selve EPC prosjektet i Bjerkreim. Omexom har bidratt med design og prosjektering av kabel og fiberanlegg, og ellers kort fortalt koblet kablene som går mellom de 70 vindmøllene og inn til vindkraftverkene sin felles transformatorstasjon. I rene tall har det betydd graving og legging av ca 215 000 meter 36 kV kabel og ca 51 000 meter jording, samt levere og montere 20 høyspenningsskap, 188 berøringssikre endeavslutninger og ca 30 stk. 36 kV skjøter.

Her kan du lese mer om prosjektene Omexom har vært involvert i (PDF)

Siste nytt fra Omexom

24.08.2023

Utslippsfri byggeplass blir et av landets største ladeanlegg  

Omexom er nå i full gang med byggingen av et stort ladeanlegg for Ruter på Mortensrud i Oslo. Det skjer nesten helt uten lokale utslipp.
Les mer
22.08.2023

Summer Internship 2023

I sommer har åtte studenter hatt praksis ved vårt hovedkontor på Innspurten i Oslo. Resultatet av arbeidet deres lover godt for fremtiden.
Les mer
12.08.2023

Omexom vokser med Otera på laget

Otera AS blir en del av Omexom Norge. Det betyr ikke bare flere ansatte og økt omsetning, men også en tilførsel av ny kompetanse som øker både bredden og kapasiteten i våre leveranser.
Les mer
29.06.2023

Omexom skal lyse opp hovedstaden

Med et tilbud som feide all konkurranse av banen sikret Omexom seg jobben med å gi Oslos befolkning lys i årene som kommer. 
Les mer
05.01.2023

Vinner av Bærekraftprisen 2022

Omexom vant Norges Energis prestisjefulle Bærekraftpris for 2022. 
Les mer
31.03.2022

Infratek Elsikkerhet AS skifter navn

Infratek Elsikkerhet AS skifter fra 1. april navn til Omexom Elsikkerhet AS.
Les mer
02.03.2022

Hastebud med elbil

Alle hastebud fra Elektroskandias sentrallager på Langhus og til Omexoms anleggsplasser i Stor-Oslo går med el-budbiler.
Les mer
01.02.2022

Spenning på jobben – hver dag

Omexoms nye målebil gjør testing og feilsøk i høyspent kabelanlegg effektivt og presist. – Vi kan teste og finne feil i kabler og endeavslutninger opp til 132 kV, sier produksjonsleder Per-Arne Bergheim, på avdeling distribusjonsnett.
Les mer
28.09.2021 Reservekraft

En totalleverandør til borettslag

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.
Les mer
06.08.2021

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

På Statnetts transformatorstasjon på Rød kombinerer Omexom avdeling HV Cable unik kabel-kompetanse med gjenbruk i praksis.
Les mer

Kontakt Omexom

Noe du lurer på eller er interessert i våre løsninger?