Produksjon

Omexom produserer ikke energi selv. Men vi er likevel involvert innen produksjon av energi gjennom prosjektering, utvikling, drift, vedlikehold og service for aktører som produserer energi. Det være seg vann-, vind-, sol- eller bølgekraft. Omexom er en sentral aktør for utvikling av fornybar energi, og er også engasjert i en rekke prosjekter for energilagring på verdensbasis.

Vann

Vannkraft står for over 70% av verdens totale kraftproduksjon. Omexom leverer et bredt spekter av løsninger til utvikling av nye kraftverk og rehabilitering av eldre kraftstasjoner.

Vamma vannkraftverk ligger i Norges største elv, Glomma. Produksjonen er 1350 GWh per år, tilsvarende omlag 15 prosent av strømforbruket i Oslo. Da Vamma vannkraftverk ble oppgradert og utvidet hadde vi i Omexom ansvaret for installasjon av rundt 900 meter rør i dimensjonen 50 mm til 500 mm, med tilhørende bend og flenser, 23 stengeventiler og tilbakeslagsventiler. I tillegg leverte vi syv pumper fra 2,4 kW til 170 kW, samt to kjølevannsfilter med automatventiler.

Vi har også oppdrag for f eks Statkraft og Statnett som i løpet av 2020 skal ha Skjomen kraftstasjon utenfor Narvik blir ferdig rehabilitert. Det er blant annet investert i et nytt ABB 145 GIS-anlegg. Det gamle GIS-anlegget skal derfor kondemneres. Omexom sørger for trygg avtapping av gassen i anlegget. I alt skal det tømmes SF6-gass fra 90 kammer, fordelt på 7 felt.

Sol

I over 10 år har Omexom vært en sentral aktør i solenergisektoren, gjerne i kombinasjon med energilagring. Omexom jobber med både rene sol-prosjekter og hybridløsninger som inkluderer lagringssystemer. Drift og vedlikehold av solcelleanlegg og batteri-systemer sikrer ytterligere bærekraft til solenergi-sektoren. I Omexom Norge er vi også engasjert i Solenergiklyngen «nasjonal klynge for solenergi».

Vind

Det er forventet at andelen vindkraft på verdensbasis vil bli doblet innen 2040. Omexom har over 20 års erfaring innen vindenergisektoren og tilbyr et bredt spekter av tjenester fra prosjektingeniør til drift og vedlikehold.

Vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge er lokalisert i Hå og Bjerkreim kommune og består av totalt 70 vindturbiner som vil produsere kraft tilsvarende forbruket til 55 000 husholdninger (ca 1 TWh). Omexom Norge er engasjert som underleverandør til VEO AS som står for selve EPC prosjektet i Bjerkreim. Omexom har bidratt med design og prosjektering av kabel og fiberanlegg, og ellers kort fortalt koblet kablene som går mellom de 70 vindmøllene og inn til vindkraftverkene sin felles transformatorstasjon. I rene tall har det betydd graving og legging av ca 215 000 meter 36 kV kabel og ca 51 000 meter jording, samt levere og montere 20 høyspenningsskap, 188 berøringssikre endeavslutninger og ca 30 stk. 36 kV skjøter.

Her kan du lese mer om prosjektene Omexom har vært involvert i (PDF)

Siste nytt fra Omexom

28.09.2021 Reservekraft

En totalleverandør til borettslag

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.
Les mer
06.08.2021

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

På Statnetts transformatorstasjon på Rød kombinerer Omexom avdeling HV Cable unik kabel-kompetanse med gjenbruk i praksis.
Les mer
21.06.2021 Lærlinger

Fra lærling til montør

Omexom Norge legger mye i lærlingeordningen og de som er lærlinger hos oss.
Les mer
18.06.2021

Vant miljøpris for foregangsprosjekt i Veritas-skogen

Ved å tenke nytt kom vi fram til en arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene.
Les mer
17.05.2021

Den årlige Sikkerhetsuken er i gang!

Sikkerhet er en del av vårt DNA, alle skal komme sikkert hjem fra jobb, hver dag.
Les mer
11.05.2021

Realt håndverk

Selv i en digital tidsalder står realt håndverk og kompetanse på manuelle prosesser seg godt.
Les mer
10.05.2021

Tormod og Øystein løfter for et bedre miljø

I Omexom jobber vi hver dag for å gi vårt bidrag til et bedre miljø, og en bedre framtid for oss alle.
Les mer
05.05.2021

Jonas Klarén er ny landssjef i VINCI Energies Norge

Jonas Klarén etterfølger Mats Olsson som landssjef i VINCI Energies Norge.
Les mer
03.05.2021

Omexom skal bygge Nord-Norges største bussdepot for elektriske busser

Den 1ste oktober skal den nye bussterminalen for elektriske busser på Nepåkeren i Bodø tas i bruk. 50 ladepunkter hvor 32 busser kan lade samtidig i det som blir det største bussdepoet for elektriske busser i Nord-Norge.
Les mer
26.04.2021 Distribusjon

Sikrer strømmen i Solvang Kolonihager

Solvang Kolonihager ligger idyllisk på åskammen bak Ullevål Stadion i Oslo. Omexom sørger for at hyttene har nye isolerte strømkabler fra stolpe til hyttevegg.
Les mer

Kontakt Omexom

Noe du lurer på eller er interessert i våre løsninger?