Mottatt varsel om kontroll

Har du mottatt varsel om kontroll av ditt anlegg?

Tilsyn av elektriske anlegg i boliger, fritidsboliger og næringsbygg er en del av det lokale eltilsyn (DLE) sine oppgaver. Hensikten er å redusere risikoen for skade på liv og eiendom hjemme hos deg og hos virksomheter.  Arbeidet skjer blant annet gjennom kontroll av elektriske anlegg og forebyggende informasjonsarbeid. Kontrollen er dekket inn gjennom nettleien til ditt nettselskap. Det koster ingen ting ekstra for selve kontrollen.

Omexom Elsikkerhet er et sakkyndig selskap som utfører disse kontrollene på vegne av DLE i ditt lokale nettselskap. Du vil alltid motta et varsel i forkant av et kontrollbesøk. I dette varselet vil det være informasjon om hvilket elektrisk anlegg som skal kontrolleres eller om hvilken virksomhet som skal etterses.

Det vil også være informasjon om hvilken inspektør som kommer på besøk til deg. Passer ikke den oppsatte tiden i varselet om kontroll, ta direkte kontakt med inspektøren. Kontaktinformasjon står i varselet.

Etter at kontrollen er gjennomført vil du motta en rapport som beskriver resultatet av tilsynet, uansett utfall. Dette kan du lese mer om her

Vi leverer også andre tjenester som du kan lese mer om her

Jobber personen oppført på varselet hos oss?