Kursvirksomhet

Kursvirksomhet

Omexom Elsikkerhet består av ansatte med stor fagkompetanse innenfor forskjellige områder på elektro. Vi har også personer involvert i forskjellige komiteer som blant annet er med på å utforme regelverket vi forvalter. På bakgrunn av dette tilbyr vi skreddersydde kurs, både til fagfolk og ikke fagfolk, på områder innenfor elektrofaget. Disse kursene kan komme på bestilling både fra DLE og fra privatmarkedet.

Vi tilbyr både heldagskurs, halvdagskurs og ellers etter ønske. Nedenfor kan du lese mer om hva vi tilbyr kurs i og hva vi har fokus på

NEK 400

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

 • NEK 400 – oppbygning og bruk av normen (generell forståelse)
 • NEK 400 – oppdateringer og nyheter i siste utgave
 • Risikovurdering
 • Sluttkontroll (innføring i visuell kontroll og måling)
 • Lading av elektriske kjøretøy (spesielt rettet mot bilselger-bransjen)
 • TN-anlegg
 • Jording

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell, selgere i bilbransjen, rådgivere.

Det forutsettes at man har en grunnleggende innføring i normen for de kurs som er rettet direkte mot tekniske løsninger i denne.

NEK 399

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

 • Generelle føringer

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell, rådgivere.

NEK 400 Landbruk

Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus

 • Risikovurdering

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell, rådgivere, bønder.

NEK 400 landbruk er en «avlegger» fra NEK 400, men som må brukes sammen med NEK 400.

NEK 405

Elkontroll i bolig og næringsbygg

 • Kontroll av elektriske anlegg i regi av Nelfo

Målgruppe: Installatører, montører

Det forutsettes at man har en grunnleggende innføring i normen for de kurs som er rettet direkte mot tekniske løsninger i denne.

FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

FSE for sakkyndige og instruerte personer – med og uten praktisk førstehjelp

Tema som blir berørt:

 • Bakgrunn for FSE opplæring
 • Gjennomgang av forskriften
 • Instrumentbruk
 • Ulykker og årsak
 • Førstehjelp ved strømulykker

Det blir avholdt en avsluttende prøve.

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell i virksomheter

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning

 • Generell bruk og tolkning av forskriften

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell

Internkontrollforskriften

HMS for ansatte som drifter elektriske anlegg, både i det offentlige og private

Temaer det fokuseres på:

 • Myndigheter og lovverk
 • Ansvarsfordeling og strafferettslig ansvar
 • Varsling og meldeplikt
 • Brannstatistikk og årsaker
 • Kompetanse for ettersyn
 • Generell elsikkerhet (utførelse drift og vedlikehold av elektriske anlegg)
 • Hva har ansatte/personell lov til å utføre av kontroll

Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell i virksomheter

Arild Sandtangen

Arild er vår mest benyttede kursholder og har jobbet i tilsynsbransjen siden 2007. Han har bakgrunn fra installasjon av elektriske anlegg, som montør, saksbehandler og prosjekterende. Han har mange års erfaring som lærer på videregående skole innenfor elektro. Han har også erfaring fra DLE arbeider. Arild holder kurs innenfor;

 • FSE for sakkyndige personell med praktisk opplæring i førstehjelp
 • FSE for instruert personell
 • NEK 399
 • NEK 400 – sluttkontroll og oppdateringer i normen
 • NEK 405 – kontroll av elektriske anlegg for Nelfo

Roar Kristoffersen

Roar har jobbet i Omexom Elsikkerhet siden 2007. Her har han jobbet med flere forskjellige oppgaver, deriblant kontroll av elektriske anlegg, revisjon av virksomheter og oppfølging av elektroinstallatører. Roar jobbet også en periode med skoleundervisning. I dag jobber han som prosjektleder og også som ansvarlig for vår markedskontrollgruppe for elektriske produkter på vegne av DSB/DLE. Han holder også «montørmøter» i regi av Nelfo, informasjonskurs for hjemmetjenesten og han holder foredrag på vegne av DSB innenfor lys/belysning. Før Roar kom til oss så har han lang fartstid i elektrofaget, der han har jobbet som montør og saksbehandler i 15 år. Roar holder kurs innenfor;

 • FSE for sakkyndig personell
 • FSE for instruert personell
 • Informasjonskurs til virksomheter som omsetter elektrisk matriell

Svend Are Nygård

Svend Are har jobbet i Omexom Elsikkerhet siden 2007. Her har han jobbet med blant annet kontroll av elektriske anlegg, revisjon av virksomheter og skoleundervisning på vegne av DLE for grunn- og ungdomsskolen. Han har også god erfaring vedrørende å samarbeide med DLE og brannvesen mot bekymringsverdige anlegg. I dag jobber han hovedsakelig som prosjektleder, noe han har gjort i mange år mot ulike deler av tilsynsbransjen. Svend Are er utdannet elkraftingeniør og har tidligere også jobbet som montør. Personlig ser han stor verdi av at så mange som mulig har kunnskap om førstehjelp, og han er meget opptatt av at kursene han holder skal være så aktuelle som mulig. Erfaringer og meninger fra kursdeltagere blir derfor sett på som et viktig bidrag inn i kursene. Svend Are holder kurs innenfor;

 • FSE for sakkyndige personell med praktisk opplæring i førstehjelp
 • FSE for instruert personell