Distribusjon

Distribusjonsnettet er den delen av kraftnettet som overfører og fordeler strøm helt ut til sluttbrukerne. Innenfor distribusjonsnett utfører vi konstruksjon og utbygging, vedlikehold og reparasjoner, i tillegg til beredskapstjenester døgnet rundt, året rundt, over hele Norge.

Distribusjon utgjør en stor del av Omexoms kjernevirksomhet, og står for over 40 % av Omexoms globale virksomhet.

Omexom Norge har to avdelinger som jobber med distribusjonsnett, avdeling Sør Øst og avdeling Oslo. De to avdelingene utfyller hverandre og har også tilgang til samme maskinpark som spenner fra snøscootere og terrengående sekshjulinger til spesialbiler før søk etter kabelfeil og terrenggående lastebiler.

Når du opplever å være uten strøm er det ofte «Omexom distribusjonsnett» som rykker ut. Enten det er på vegner av et nettselskap, til et industriområde, for en utbygger eller en entreprenør. «Omexom distribusjonsnett» har svært god erfaring og kompetanse på beredskap. Solid utstyrspark er med på å styrke denne tjenesten, på samme måte som beredskapslager for prov-kabler gjør det.

Når storm og uvær ikke herjer prosjekterer, bygger og vedlikeholder «Omexom distribusjonsnett» strømnett for nettselskap, men også private aktører som utbyggere av industriområder, borettslag eller offentlige virksomheter.

Avdeling distribusjonsnett, SørØst og avdeling distribusjonsnett Oslo tilbyr også tjenesten Leder For Sikkerhet (LFS) i samarbeid med andre avdelinger i Omexom.

Kontakt Distribusjon

Siste nytt fra Omexom

28.09.2021 Reservekraft

En totalleverandør til borettslag

Å skifte 108 strømmålere fordelt på to hovedtavler (i to blokker med 44 målere i den ene og 64 i den andre) er ikke en enkel oppgave. Omexom løste den komplekse utfordringen for beboerne – med minst mulig nedetid på strømmen.
Les mer
06.08.2021

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

På Statnetts transformatorstasjon på Rød kombinerer Omexom avdeling HV Cable unik kabel-kompetanse med gjenbruk i praksis.
Les mer
21.06.2021 Lærlinger

Fra lærling til montør

Omexom Norge legger mye i lærlingeordningen og de som er lærlinger hos oss.
Les mer
18.06.2021

Vant miljøpris for foregangsprosjekt i Veritas-skogen

Ved å tenke nytt kom vi fram til en arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene.
Les mer
17.05.2021

Den årlige Sikkerhetsuken er i gang!

Sikkerhet er en del av vårt DNA, alle skal komme sikkert hjem fra jobb, hver dag.
Les mer
11.05.2021

Realt håndverk

Selv i en digital tidsalder står realt håndverk og kompetanse på manuelle prosesser seg godt.
Les mer
10.05.2021

Tormod og Øystein løfter for et bedre miljø

I Omexom jobber vi hver dag for å gi vårt bidrag til et bedre miljø, og en bedre framtid for oss alle.
Les mer
05.05.2021

Jonas Klarén er ny landssjef i VINCI Energies Norge

Jonas Klarén etterfølger Mats Olsson som landssjef i VINCI Energies Norge.
Les mer
03.05.2021

Omexom skal bygge Nord-Norges største bussdepot for elektriske busser

Den 1ste oktober skal den nye bussterminalen for elektriske busser på Nepåkeren i Bodø tas i bruk. 50 ladepunkter hvor 32 busser kan lade samtidig i det som blir det største bussdepoet for elektriske busser i Nord-Norge.
Les mer
26.04.2021 Distribusjon

Sikrer strømmen i Solvang Kolonihager

Solvang Kolonihager ligger idyllisk på åskammen bak Ullevål Stadion i Oslo. Omexom sørger for at hyttene har nye isolerte strømkabler fra stolpe til hyttevegg.
Les mer

Kontakt Omexom

Noe du lurer på eller er interessert i våre løsninger?